Table of Contents

  Belgische kmo’s kunnen zich op verschillende manieren laten financieren. Ondernemingen kunnen hun toevlucht nemen tot bijvoorbeeld leningen, zoals door een lening aan te gaan bij een kredietinstelling of een handelskrediet bij een leverancier. De onderneming kan ook middelen aantrekken door haar eigen vermogen te vergroten, bijvoorbeeld door de uitgifte van nieuwe aandelen of door risicokapitaal aan te trekken.

  De bedrijven werden ondervraagd tijdens de Survey on Access to Finance of Enterprises (SAFE) in de periodes maart-april en september-oktober 2022. Gezien de dynamiek van de mondiale economische context, is het mogelijk dat het statistische beeld dat op basis van die cijfers wordt geschetst niet volledig representatief is voor de huidige economische context.

  Relevantie en gebruik van verschillende financieringsvormen bij Belgische kmo’s

  Het aandeel kmo’s dat een financieringsvorm relevant vindt, is de optelsom van drie antwoordcategorieën van de SAFE: “gebruikt”, “relevant maar niet gebruikt” en “relevant maar weet niet of gebruikt”.

  In 2022 is een kredietlijn met 31,8 % van de kmo’s de meest gebruikte financieringsvorm (relevant voor 46,9 %). De banklening, waar 24,4 % van de kmo’s gebruik van maakte, staat op een tweede plaats maar is wel relevant voor het hoogste aantal kmo’s (55,7 %).

   

  Hoewel bankleningen voor een grote meerderheid van de ondernemingen de belangrijkste bron van externe financiering is voor een grote meerderheid van de ondernemingen, beschouwen sommige ondernemingen ze toch als niet relevant (41,9 %). De meest genoemde reden hiervoor is dat er geen behoefte is aan een banklening (80,5 %). De verhoogde rente schrikt bijna één op de twintig ondernemingen af, terwijl dat in 2021 nog maar 1,6 % was. Andere vernoemde redenen zijn het onvermogen om een lening te krijgen (2,8 %), het gebrek aan garanties of zekerheden (1,8 %) en de administratieve lasten (1,6 %).

  Laatst bijgewerkt
  8 augustus 2023