Wat zijn kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s)?

Een kmo is een btw-plichtige onderneming met minder dan 250 werknemers die is geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).

Btw-plichtige ondernemingen (Statbel)

De gegevens op deze pagina zijn afkomstig van de statistiek over het jaarlijkse verloop van de btw-plichtige ondernemingen door de Algemene Directie Statistiek van de FOD Economie-Statistics Belgium (Statbel). Als Belgisch statistiekbureau verzamelt, produceert en verspreidt Statbel cijfers over de Belgische economie, de Belgische maatschappij en het Belgische grondgebied.

De statistiek van het jaarlijkse verloop van de btw-plichtige ondernemingen is gebaseerd op het ondernemingsregister DBRIS van Statbel en vermeldt het aantal btw-plichtige ondernemingen dat actief is op 31 december van een jaar

  • per gemeente of arrondissement (maatschappelijke zetel),
  • economische activiteit (NACE-BEL),
  • grootteklasse,
  • rechtsvorm zoals gedefinieerd volgens de noden van de btw.

Enkele cijfers

Op 31 december 2020 zijn er 1.049.163 kleine en middelgrote btw-plichtige ondernemingen. Die laatsten vertonen een onafgebroken opwaartse trend tijdens de periode 2010-2020 met steeds positieve jaarlijkse groeipercentages onder meer in de laatste vijf jaar waarin het gemiddelde jaarlijkse groeipercentage +3,8 % is sinds 2015.

Op 31 december 2020, zijn 645.661 van de 1.049.163 btw-plichtige kmo’s gevestigd in Vlaanderen (61,5 %), 268.973 in Wallonië (25,6 %), 112.841 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (10,8 %) en 21.688 (2,1 %) zijn gedomicilieerd in het buitenland of is de locatie ervan onbekend.

In België zijn er 89,9 ondernemingen per 1.000 inwoners: voor Vlaanderen is dat 97, voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 92,5 en 73,7 in Wallonië. Dat aantal neemt in de periode 2010-2020 onafgebroken toe in de drie gewesten: +22,1 in Vlaanderen, +19 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en +13,3 in Wallonië.

Gedurende de periode 2010-2020 bedraagt de jaarlijkse gemiddelde groei +3 % op heel België. Dat percentage is hoger in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en in Vlaanderen (+3,2 %) dan in Wallonië (+2,4 %).  Over de laatste vijf jaar (2015-2020) is het percentage in Vlaanderen (+4,3 %) hoger dan in Brussel (+3,1 %) en in Wallonië (+2,9 %).

Laatst bijgewerkt
24 februari 2022