Wat zijn kleine of middelgrote ondernemingen (kmo’s)?

Een kmo is een btw-plichtige onderneming met minder dan 250 werknemers die is geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).

Btw-plichtige ondernemingen (Statbel)

De gegevens op deze pagina zijn afkomstig van de statistiek over het jaarlijkse verloop van de btw-plichtige ondernemingen door de Algemene Directie Statistiek van de FOD Economie-Statistics Belgium (Statbel). Als Belgisch statistiekbureau verzamelt, produceert en verspreidt Statbel cijfers over de Belgische economie, de Belgische maatschappij en het Belgische grondgebied.

De statistiek van het jaarlijkse verloop van de btw-plichtige ondernemingen is gebaseerd op het ondernemingsregister DBRIS van Statbel en vermeldt het aantal btw-plichtige ondernemingen dat actief is op 31 december van een jaar

 • per gemeente of arrondissement (maatschappelijke zetel)
 • economische activiteit (NACE-BEL)
 • grootteklasse
 • rechtsvorm zoals gedefinieerd volgens de noden van de btw.

Enkele cijfers

Op 31 december 2022 waren er 1.141.700 kleine of middelgrote btw-plichtige ondernemingen. Er is sinds 2012 een onafgebroken opwaartse trend. Vooral de laatste vijf jaar kende een grote groei: het gemiddelde jaarlijkse groeipercentage van btw-plichtige kmo’s sinds 2017 is toegenomen met 4 %.

Op 31 december 2022, zijn er van de 1.141.700 btw-plichtige kmo’s:

 • 713.076 kmo’s gevestigd in Vlaanderen (62,5 %)
 • 290.082 kmo’s gevestigd in Wallonië (25,4 %)
 • 117.927 kmo’s gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (10,3 %)
 • 20.615 kmo’s zijn gedomicilieerd in het buitenland of is de locatie ervan onbekend (1,8 %).

In België zijn er 95,8 ondernemingen per 1.000 inwoners:

 • 105,3 ondernemingen voor Vlaanderen
 •  95 ondernemingen voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • 78,8 ondernemingen voor Wallonië.

Dat aantal nam in de periode 2012-2022 onafgebroken toe in België (+23,7) en de drie gewesten:

 • +28,1 in Vlaanderen
 • +19,6 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • +16,6 in Wallonië.

Gedurende de periode 2012-2022 bedraagt de jaarlijkse gemiddelde groei van het aantal btw-plichtige kmo’s in heel België +3,4 %. Dat percentage is hoger in Vlaanderen (+3,8 %) en lager in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Vlaanderen (+3,1 %) en in Wallonië (+2,7 %). Over de laatste vijf jaar (2017-2022) is het percentage in Vlaanderen (+4,6 %) duidelijk hoger dan in Wallonië (+3,1 %) en in Brussel (+2,6 %).

Laatst bijgewerkt
28 november 2023