Table of Contents

  Wat zijn kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s)?

  Een kmo is een btw-plichtige onderneming met minder dan 250 werknemers die is geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).

  Btw-plichtige ondernemingen (Statbel)

  De gegevens op deze pagina zijn afkomstig van de statistiek over het jaarlijkse verloop van de btw-plichtige ondernemingen door de Algemene Directie Statistiek van de FOD Economie (Statbel). Als Belgisch statistiekbureau verzamelt, produceert en verspreidt Statbel cijfers over de Belgische economie, de Belgische maatschappij en het Belgische grondgebied.

  De statistiek van het jaarlijkse verloop van de btw-plichtige ondernemingen is gebaseerd op het ondernemingsregister DBRIS van Statbel en vermeldt het aantal btw-plichtige ondernemingen dat actief is op 31 december van een jaar per gemeente of arrondissement (maatschappelijke zetel), economische activiteit (NACE-BEL), grootteklasse en rechtsvorm zoals gedefinieerd volgens de noden van de btw.

  Enkele cijfers

  Op 31 december 2019 zijn er 1.009.018 kleine en middelgrote btw-plichtige ondernemingen. Daarvan zijn er 21.370 (2,1%) gedomicilieerd in het buitenland of is de locatie onbekend. Ze vertonen een onafgebroken opwaartse trend tijdens de periode 2009-2019 met onder meer een gemiddelde jaarlijkse groei van 3,5% sinds 2014.

  Op 31 december 2019 zijn er van de in België ingeschreven kmo's 616.745 gevestigd in Vlaanderen (62,4%), 260.436 in Wallonië (26,4%) en 110.467 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (11,2%). In België zijn er 86 ondernemingen per 1.000 inwoners: 94 in Vlaanderen, 91 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 72 in Wallonië. Dat aantal neemt in de periode 2009-2019 onafgebroken toe in de drie gewesten: +20 in Vlaanderen, +16 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en +11 in Wallonië.

  Gedurende de periode 2009-2019 bedraagt de jaarlijkse gemiddelde groei +2,8% in België. Dat percentage is hoger in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (+3,2%) dan in Vlaanderen (+2,9%) en in Wallonië (+2,2%).  Tijdens de laatste vijf jaar (2014-2019) is het percentage in Vlaanderen (+3,9%) daarentegen hoger dan in Brussel (+3,3%) en in Wallonië (+2,6%).

  Laatst bijgewerkt
  12 maart 2021