Kmo’s (bedrijven met minder dan 250 werknemers) hebben als rechtsvorm natuurlijk persoon, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (bvba/bv).

Een kleine verduidelijking is echter nodig met betrekking tot het statuut van de bv, dat sinds 1 mei 2019 deze van de bvba vervangt. De bestaande bvba’s hebben tot 1 januari 2024 de tijd om hun juridische statuten vrijwillig te wijzigen. Na die datum krijgen de bvba's automatisch de rechtsvorm van de bv. De categorie “andere” omvat alle andere rechtsvormen zoals commanditaire vennootschap, coöperatieve vennootschap, joint venture of tijdelijke handelsvereniging, buitenlandse handelsvennootschap en publiekrechtelijke instelling.

Een opsplitsing van de 1.141.700 btw-plichtige kmo’s volgens rechtsvorm, laat duidelijk zien dat de natuurlijke persoon de meest populaire rechtsvorm is.

In totaal tellen we 511.818 btw-plichtige kmo’s in het statuut van natuurlijke persoon op 31 december 2022, wat goed is voor 44,8 % van het totaal, tegenover 429.595 bvba/bv’s (37,6 %). 200.287 kmo’s zijn actief in de categorie “andere” (17,5 %).

De ondernemers die hun activiteit uitoefenen in het statuut van natuurlijk persoon hebben bijna nooit werknemers in dienst (490.244; 95,8 %). De situatie komt minder vaak voor de bvba/bv's of kmo’s die actief zijn onder een andere rechtsvorm: slechts respectievelijk 71,7 % en 75,5 % van hen hebben geen werknemers in dienst.

De rechtsvorm die het meest in de lift zit voor kmo’s de laatste tien jaar (2012-2022), is de bvba/bv, met een gemiddelde jaarlijkse groei van 4,4 %. Tussen 2021 en 2022 zien we de hoogste groei van het aantal bvba/bv's (8,4 %). Ook het aantal kmo’s onder de rechtsvorm van natuurlijke persoon kende een stijging (2,4 %).

Laatst bijgewerkt
28 november 2023