Table of Contents

  Kmo’s (bedrijven met minder dan 250 werknemers) hebben als rechtsvorm natuurlijk persoon, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (bvba) en de categorie “andere”, waaronder coöperatieve vennootschap, joint venture of tijdelijke handelsvereniging, buitenlandse handelsvennootschap, publiekrechtelijke instelling …

  Een opsplitsing van de 1.009.018 btw-plichtige ondernemingen die tot de categorie van kmo’s behoren volgens rechtsvorm,  laat duidelijk zien wat voor grote aantrekkingskracht uitgaat van het uitoefenen van een activiteit als natuurlijk persoon.

  We tellen 462.855 btw-plichtigen in dat statuut in 2019, wat goed is voor 45,9% van het totaal, tegenover 353.316 bvba's (35%) en 192.847 ondernemingen die actief zijn in de categorie “andere” (19,1%).

  De ondernemers die hun activiteit uitoefenen in het statuut van natuurlijk persoon hebben bijna nooit werknemers in dienst (437.727, 94,6%), wat minder het geval is voor de bvba's of de ondernemingen die actief zijn onder een andere rechtsvorm: slechts respectievelijk 69% en 73,5% van hen hebben geen werknemers in dienst.

  De rechtsvorm die het meest in de lift zit de laatste tien jaar (2009-2019), is de bvba, met een gemiddelde jaarlijkse groei van +3,8%. Tussen 2018 en 2019 zien we een hogere groei van het aantal bvba's (+4,2%) en natuurlijke personen (+3,5%).

  Laatst bijgewerkt
  12 maart 2021