Table of Contents

  In het kader van de invoering van de SBA (Small Business Act) schetst de Europese Commissie aan de hand van kwantitatieve indicatoren een beeld van het ondernemerschap in elke lidstaat. Die indicatoren worden jaarlijks gepubliceerd in het Europees kmo-rapport en in de landeninformatiefiches (SBA-factsheets) waarin meer specifiek de prestaties van kmo's (zoals gedefinieerd door Eurostat) die actief zijn in de niet-financiële bedrijfseconomie worden geanalyseerd.

  Het aantal Belgische kmo's actief in de niet-financiële bedrijfseconomie werd in 2018 geraamd op 604.643 ondernemingen. Ter vergelijking: Nederland telt 1.188.786 kmo's, het Verenigd Koninkrijk 2.124.697, Duitsland 2.522.890, Frankrijk 3.059.729 en Luxemburg 34.519. De meeste daarvan zijn micro-ondernemingen, zeker in België, Frankrijk en Nederland, waar die laatste goed zijn voor 95% van de kmo's. Het Verenigd Koninkrijk, Luxemburg en vooral Duitsland hebben dan weer een groter aandeel van kleine en middelgrote ondernemingen: respectievelijk 10%, 12,5% en 18%.

  Op het vlak van dichtheid telt België in 2018 64 kmo's per 1.000 inwoners, wat iets hoger is dan het gemiddelde van de Europese Unie (EU) dat 58 kmo's per 1.000 inwoners bedraagt. België neemt van de 28 EU-lidstaten de 18de plaats in. Bepaalde landen halen zelfs een dichtheid van meer dan 100 kmo's per 1.000 inwoners: Tsjechië (115), Slowakije (103) en Portugal (100). Andere landen halen zelfs geen 40 kmo's per 1.000 inwoners: het Verenigd Koninkrijk (39), Duitsland (35) en Roemenië (29). In vergelijking met de buurlanden is België vergelijkbaar met Luxemburg (68) en Frankrijk (56), maar verschilt het sterker van Nederland (82), het Verenigd Koninkrijk (39) en Duitsland (35). Tot slot is België een van de zeldzame lidstaten van de EU waar het aantal kmo's per 1.000 inwoners is gedaald tussen 2017 en 2018 (-2), net als in Finland (-2), Griekenland (-1) en het Verenigd Koninkrijk (-1).

  Informatiefiches SBA (Small Business Act, Eurostat)

  De gegevens op deze pagina zijn afkomstig van de SBA-factsheets van elke EU-lidstaat. Daarin zijn de voornaamste statistieken over de kmo's volgens de Eurostat-definitie in de niet-financiële sectoren opgenomen, wat overeenkomt met de sectoren industrie, bouw, handel en diensten (NACE-sectoren B tot J en L tot N).  

  Laatst bijgewerkt
  12 maart 2021