Afhankelijk van hun juridische situatie worden kmo’s beheerd door één of meerdere personen van wie het geslacht terug te vinden is in het ondernemingsregister van Statbel.

De kmo's zijn als volgt verdeeld:

  • Als de enige leider van een onderneming of de meerderheid van haar bestuurders mannen zijn, wordt de kmo geclassificeerd als onderneming met overwegend mannelijke leiders;
  • Als de enige leider van een onderneming of de meerderheid van haar bestuurders vrouwen zijn, wordt de kmo geclassificeerd als onderneming met overwegend vrouwelijke leiders;
  • Als de onderneming een raad van bestuur heeft die uit evenveel vrouwen als mannen bestaat, wordt de kmo geclassificeerd als een onderneming met evenwicht tussen mannen en vrouwen;
  • Als het geslacht van de leiders niet bepaald kan worden, bijvoorbeeld bij de aanstelling van een vereffenaar of curator, wordt de kmo geclassificeerd als een onderneming met leiders waarvan het geslacht niet kan worden bepaald.

Verdeling volgens geslacht van de bestuurders

De meeste kmo's die in België actief zijn, worden geleid door mannen (656.625; 62,6 % op 31 december 2020). 232.294 kmo's (22,1 %) zijn geleid door vrouwen. Een evenwicht tussen mannen en vrouwen komt slechts voor in 118.036 kmo's (11,3 %) en de situatie waarin het geslacht van de bestuurders niet kan worden bepaald, komt slechts voor bij 42.208 kmo's (4 %).

Feminisering van het kmo-beheer

Het beheer van de Belgische kmo’s wordt steeds vrouwelijker. Het aantal actieve kmo’s dat hoofdzakelijk door vrouwen wordt geleid, is in de periode 2010-2020 sneller toegenomen (+4,4 % per jaar) dan het aantal kmo’s dat hoofdzakelijk door mannen wordt geleid (+2,8 % per jaar). Die trend is de afgelopen vijf jaar (2015-2020) zelfs versneld, met een jaarlijkse groei van +5,3 % voor kmo's die hoofdzakelijk door vrouwen worden geleid tegen +3,5 % voor kmo's die hoofdzakelijk door mannen worden geleid. De daling van het aantal kmo’s waarvan het geslacht van de leiders niet kan worden bepaald over de periode 2010-2020 (-1 % per jaar) komt overeen met een verbetering van de kwaliteit van de statistieken over het kmo-beheer volgens geslacht.

Verdeling volgens sector

De kmo’s die voornamelijk door vrouwen worden geleid, zijn voornamelijk aanwezig in drie sectoren):

  • vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten (22,4 %)
  • overige diensten (20,3 %)
  • handel (16,8 %).

De drie sectoren zijn goed voor 59,5% van het totaal.

De analyse van de verdeling van de bestuurders binnen de andere sectoren toont aan dat vrouwelijke bestuurders voornamelijk aanwezig zijn in de sector overige diensten (66,9 %). Daarentegen leiden hoofdzakelijk mannen meer dan 75 % van de kmo's in de bouwnijverheid (84,9 %) en de ICT-sector (Informatie en communicatie, 79 %).

Laatst bijgewerkt
20 december 2021