Table of Contents

  Afhankelijk van hun juridische situatie worden kmo’s beheerd door één of meerdere personen van wie het geslacht terug te vinden is in het ondernemingsregister van Statbel.

  De kmo's zijn als volgt verdeeld:

  • Als de enige bestuurder van een onderneming of alle bestuurders mannen zijn, wordt de kmo geclassificeerd als onderneming met mannelijke leiders;
  • Als de enige bestuurder van een onderneming of alle bestuurders vrouwen zijn, wordt de kmo geclassificeerd als onderneming met vrouwelijke bestuurders;
  • Als de onderneming een raad van bestuur heeft die uit mannen en vrouwen bestaat, wordt de kmo geclassificeerd als een onderneming met mannelijke en vrouwelijke bestuurders;
  • Als het geslacht van de bestuurders niet bepaald kan worden, bijvoorbeeld bij de aanstelling van een vereffenaar of curator, wordt de kmo geclassificeerd als een onderneming met bestuurders waarvan het geslacht niet kan worden bepaald.

  Verdeling volgens geslacht van de bestuurders

  De meeste kmo's die in België actief zijn, worden geleid door mannen (701.915; 61,5 % op 31 december 2022). 263.488 kmo's (23,1 %) worden geleid door vrouwen. Een gemengd bestuur komt slechts voor bij 127.090 kmo's (11,1 %) Voor 49.207 kmo's (4,3 %) kon het geslacht van de bestuurders niet bepaald worden.

  Vervrouwelijking van het kmobeheer

  Het beheer van de Belgische kmo’s wordt steeds vrouwelijker. Het aantal actieve kmo’s dat door vrouwen wordt geleid, is in de periode 2012-2022 sneller toegenomen (5,2 % per jaar) dan het aantal kmo’s dat door mannen wordt geleid (3 % per jaar). Die trend is de afgelopen vijf jaar (2017-2022) zelfs versneld, met een gemiddelde jaarlijkse groei van +5,7 % voor kmo's die door vrouwen worden geleid tegenover +3,4 % voor kmo's die door mannen worden geleid.

  Verdeling volgens rechtsvorm

  De kmo's met natuurlijke persoon als rechtsvorm worden vooral geleid door mannen (317.023; 61,9 % op 31 december 2022), net als kmo’s die bv of bvba zijn (297.615; 69,3 % op 31 december 2022). Voor de andere rechtsvormen daalt het aandeel van kmo’s die door mannen worden geleid tot onder 50 % (87.277; 43,6 % op 31 december 2022) ten voordele van een groter aantal kmo’s dat gezamenlijk door mannen én vrouwen wordt geleid (59.644; 29,8 % op 31 december 2022).

  De verdeling naar geslacht van de bestuurders toont dat vrouwelijke ondernemers voornamelijk het statuut van natuurlijk persoon aannemen, 184.834 zelfstandigen of 70,2 % van de vrouwelijke bestuurders op 31 december 2022). Voor de kmo’s die door mannen worden geleid is het aandeel van natuurlijke personen minder dan 50 % (317.023; 45,2 % op 31 december 2022). Voor de kmo’s die gezamenlijk door mannen en vrouwen worden geleid is het aandeel van de bv (of bvba) en andere rechtsvormen ongeveer gelijk, elke rechtsvorm bevat ongeveer de helft.

  Verdeling volgens sector

  De kmo’s die door vrouwen worden geleid, zijn voornamelijk aanwezig in drie sectoren:

  • vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten (22,2 %)
  • overige diensten (18,9 %)
  • handel (15,5 %).

   

  Deze drie sectoren zijn goed voor 56,6 % van het totaal.

  De analyse van de verdeling van de bestuurders binnen de andere sectoren toont aan dat vrouwelijke bestuurders voornamelijk aanwezig zijn in de sector overige diensten (66,4 %). Daarentegen leiden mannen meer dan 75 % van de kmo's in de bouwnijverheid (84,8 %) en de ICT-sector (Informatie en communicatie, 78,4 %).

  Laatst bijgewerkt
  28 november 2023