De meeste kmo's die in België actief zijn, zijn micro-ondernemingen, of met andere woorden: ondernemingen met minder dan 10 werknemers, waarvan een groot deel trouwens geen enkele werknemer tewerkstelt (863.649; 82,3 %).

De kmo's zonder werknemers nemen het sterkst toe in aantal tijdens de periode 2010-2020, met een gemiddelde jaarlijkse groei van +3,6 % tegenover

  • +0,6 % voor kmo’s met 1-9 werknemers
  • +0,4 % voor kmo’s met 10-49 werknemers
  • +1,2 % voor kmo’s met 50-249 werknemers

De groei van kmo's zonder werknemers is ook het hoogst wanneer we onze analyse richten op de laatste vijf jaar (+4,4 % over 2015-2020).

Tot slot wijzen we op het feit dat, ten opzichte van 2019, het aantal kleine ondernemingen (10-49 werknemers) sterk is gedaald (-4,1 %) en dat het aantal middelgrote bedrijven (50-249 werknemers) licht is gestegen (+0,2 %).

Laatst bijgewerkt
5 mei 2022