De economische sector van de onderneming is afkomstig uit de Belgische versie 2008 van de nomenclatuur van economische activiteiten van de Europese Gemeenschap (NACE-BEL). Die nomenclatuur splitst het universum van de economische activiteiten op, zodat een NACE-BEL-code kan worden toegekend aan een onderneming die de opgegeven activiteit uitoefent.

We stellen vast dat acht sectoren goed zijn voor bijna 78,6 % van de kleine of middelgrote ondernemingen (kmo’s, ondernemingen met minder 250 werknemers) die in België actief waren op 31 december 2022, wat overeenstemt met 896.925 ondernemingen op een totaal van 1.141.700.

De sectoren die samen bijna de helft (49,9 %) van de kmo’s vertegenwoordigen zijn:

 • de wetenschappelijke en technische activiteiten (223.980 kmo's; 19,6 %)
 • de handel (188.540 kmo’s; 16,5 %)
 • de bouwnijverheid (157.313 kmo’s; 13,8 %).

De overige vijf sectoren, die in totaal 28,7 % van de kmo’s vertegenwoordigen, zijn:

 • de overige diensten (75.049 kmo’s; 6,6 %)
 • de administratieve en ondersteunende diensten (70.738 kmo’s; 6,2 %)
 • de horeca (63.964 kmo’s; 5,6 %)
 • de informatie en communicatie (61.129 kmo’s; 5,4 %)
 • de industrie (56.212 kmo’s; 4,9 %).

De grootste stijgingen van de gemiddelde jaarlijkse groeipercentages van kmo’s in de afgelopen tien jaar (2012-2022) doen zich voor in:

 • de sector van wetenschappelijke en technische activiteiten (5,2 %)
 • de sector van de informatie en communicatie (4,4 %)
 • de sector van administratieve en ondersteunende diensten (3,9 %)
 • de sector van de overige diensten (3,8 %)
 • de sector van de bouwnijverheid (3,5 %).

In de afgelopen vijf jaar (2017-2022) is het gemiddelde jaarlijkse groeipercentage van:

 • de sector van de informatie en communicatie 5,3 %
 • de sector van de overige diensten 4,5 %
 • de sector van de wetenschappelijke en technische activiteiten 4,5 %
 • de sector van de bouwnijverheid 4,4 %
 • de sector van administratieve en ondersteunende diensten 4,1 %.

De kleinste stijgingen van de gemiddelde jaarlijkse groeipercentages in de afgelopen tien jaar (2012-2022) zijn toe te schrijven aan de:

 • sector handel (0,6 %)
 • sector horeca (1,2 %)
 • sector industrie (1,9 %).

Over de laatste vijf jaar (2017-2022) is het jaarlijkse percentage voor:

 • de sector handel 1,1 %
 • de sector horeca 1,6 %
 • de sector industrie 2,8 %.

De kmo’s zonder werknemers domineren in de acht belangrijkste sectoren. Die categorie van kmo’s is echter minder vertegenwoordigd onder:

 • de horeca (66,1 %)
 • de industrie (74,4 %)
 • de handel (74,9 %)
 • de bouwnijverheid (81,9 %).

 In die sectoren is er immers een groter aandeel van kmo’s met 1 tot 9 werknemer(s):

 • 29,3 % voor de horeca
 • 20,6 % voor de handel
 • 16,8 % voor de industrie
 • 15,5 % voor de bouwnijverheid.

We treffen ook een niet te verwaarlozen aandeel van kmo's met minder dan 10 werknemers aan in de industrie (8,8 %).

Laatst bijgewerkt
28 november 2023