Table of Contents

  De economische activiteitensector van de onderneming is afkomstig uit de Belgische versie 2008 van de nomenclatuur van economische activiteiten van de Europese Gemeenschap (NACE-BEL). Die nomenclatuur splitst het universum van de economische activiteiten op, zodat een NACE-BEL-code kan worden toegekend aan een onderneming die de opgegeven activiteit uitoefent.

  We stellen vast dat acht activiteitensectoren goed zijn voor bijna 80,1% van de kleine en middelgrote ondernemingen die in België actief waren in 2019, wat overeenstemt met 808.508 ondernemingen op een totaal van 1.009.018.

  De wetenschappelijke en technische activiteiten (M, 195.171 kmo's, 19.3%), de handel (G, 180.207 kmo’s, 17,9%) en de bouwnijverheid (F, 136.847 kmo's, 13,6%) alleen al zijn goed voor iets meer dan de helft van de kmo's (50,8%).

  De overige diensten (S, 67.439 kmo's, 6,7%), de administratieve en ondersteunende diensten (N, 63.891 kmo's, 6,3%), de horeca (I, 60.486 kmo's, 6%), ICT (J, 52.964 kmo's, 5,2%) en de industrie (C, 51.503 kmo's, 5.1%) zijn goed voor 29,3% van de ondernemingspopulatie.

  De sectoren M (wetenschappelijke en technische activiteiten), N (administratieve en ondersteunende diensten), J (ICT), S (overige diensten) en F (bouwnijverheid) kennen de sterkste toenames met een jaarlijkse groei van respectievelijk +5,4%, +4,2%, +4,1%, +3,6% en +2,9% over de laatste tien jaar (2009-2019) of van +4,7%, +4,8%, +5,3%, +4,6% en +3,4% over de laatste vijf jaar (2014-2019).

  De sectoren G (handel), I (horeca) en C (industrie) kennen daarentegen de geringste toenames met een jaarlijkse groei van respectievelijk +0,1%, +0,7% en +1,1% over de laatste tien jaar (2009-2019) of +0,6%, +1,2% en +2% over de laatste vijf jaar (2014-2019).

  De ondernemingen zonder werknemers overheersen in de acht belangrijkste activiteitensectoren. Die categorie is echter minder vertegenwoordigd in de sectoren van de industrie (C, 71%), de bouwnijverheid (F, 80,7%), de handel (G, 73,2%) en de horeca (I, 65,2%) doordat er in die sectoren een groter aandeel is van ondernemingen met 1 tot 9 werknemers (respectievelijk 19,1%, 16,4%, 22,1% en 29,9%).

  We treffen ook een niet te verwaarlozen aandeel van kmo's met minder dan 10 werknemers aan in de industrie (C, 9,8%).

  Laatst bijgewerkt
  12 maart 2021