De economische sector van de onderneming is afkomstig uit de Belgische versie 2008 van de nomenclatuur van economische activiteiten van de Europese Gemeenschap (NACE-BEL). Die nomenclatuur splitst het universum van de economische activiteiten op, zodat een NACE-BEL-code kan worden toegekend aan een onderneming die de opgegeven activiteit uitoefent.

We stellen vast dat acht sectoren goed zijn voor bijna 80,2 % van de kleine en middelgrote ondernemingen (kmo, ondernemingen met minder 250 werknemers) die in België actief waren op 31 december 2020, wat overeenstemt met 841.102 ondernemingen op een totaal van 1.049.163.

De sectoren die samen al iets meer dan de helft (50,9 %) van de kmo’s vertegenwoordigen zijn:

 • de wetenschappelijke en technische activiteiten (204.754 kmo's; 19,5 %)
 • de handel (185.521 kmo’s; 17,7 %)
 • de bouwnijverheid (143.276 kmo’s; 13,7 %)

De overige vijf sectoren, die in totaal 29,3 % van de ondernemingen vertegenwoordigen, zijn:

 • de overige diensten (70.496 kmo’s; 6,7 %)
 • de administratieve en ondersteunende diensten (67.224 kmo’s; 6,4 %)
 • de horeca (61.289 kmo’s; 5,8 %)
 • de informatie en communicatie (55.141 kmo’s; 5,3 %)
 • de industrie (53.401 kmo’s; 5,1 %)

De grootste stijgingen van de jaarlijkse groeipercentages van kmo’s in de afgelopen tien jaar (2010-2020) doen zich voor in:

 • de sector van wetenschappelijke en technische activiteiten (5,4 %)
 • de sector van administratieve en ondersteunende diensten (4,2 %)
 • de sector van de informatie en communicatie (4 %)
 • de sector van de overige diensten (3,7 %)
 • de sector van de bouwnijverheid (3,1 %).

In de afgelopen vijf jaar (2015-2020) is het jaarlijkse percentage van:

 • de sector van de wetenschappelijke en technische activiteiten gestegen tot 4,8 %
 • de sector van administratieve en ondersteunende diensten gestegen tot 5,1 %
 • de sector van de informatie en communicatie gestegen tot 5,7 %
 • de sector van de overige diensten gestegen tot 4,9 %
 • de sector van de bouwnijverheid gestegen tot 3,8 %

De kleinste stijgingen van de jaarlijkse groeipercentages in de afgelopen tien jaar (2010-2020) zijn toe te schrijven aan de:

 • sector handel (0,5 %)
 • sector horeca (0,8 %)
 • sector industrie (1,4 %)

Over de laatste vijf jaar (2015-2020) is het jaarlijkse percentage voor:

 • de sector handel (1,2 %)
 • de sector horeca (1,3 %)
 • de sector industrie (2,5 %)

De ondernemingen zonder werknemers zijn domineren in de acht belangrijkste sectoren. Die categorie van ondernemingen is echter minder vertegenwoordigd in:

 • de industrie (72,3 %)
 • de bouwnijverheid (81,3 %)
 • de handel (74,2 %)
 • de horeca (68 %)

In die sectoren is er immers een groter aandeel van ondernemingen met 1 tot 9 werknemer(s):

 • 18,4 % voor de industrie
 • 15,9 % voor de bouwnijverheid
 • 21,3 % voor de handel
 • 28,9 % voor de horeca

We treffen ook een niet te verwaarlozen aandeel van kmo's met minder dan 10 werknemers aan in de industrie (9,4 %).

Laatst bijgewerkt
5 mei 2022