De economische sector van de onderneming is afkomstig uit de Belgische versie 2008 van de nomenclatuur van economische activiteiten van de Europese Gemeenschap (NACE-BEL). Die nomenclatuur splitst het universum van de economische activiteiten op, zodat een NACE-BEL-code kan worden toegekend aan een onderneming die de opgegeven activiteit uitoefent.

We stellen vast dat acht sectoren goed zijn voor bijna 79,9 % van de kleine of middelgrote ondernemingen (kmo, ondernemingen met minder 250 werknemers) die in België actief waren op 31 december 2021, wat overeenstemt met 873.051 ondernemingen op een totaal van 1.092.955.

De sectoren die samen al iets meer dan de helft (51 %) van de kmo’s vertegenwoordigen zijn:

 • de wetenschappelijke en technische activiteiten (215.658 kmo's; 19,7 %)
 • de handel (189.499 kmo’s; 17,3 %)
 • de bouwnijverheid (151.317 kmo’s; 13,8 %).

 

De overige vijf sectoren, die in totaal 29 % van de kmo’s vertegenwoordigen, zijn:

 • de overige diensten (73.355 kmo’s; 6,7 %)
 • de administratieve en ondersteunende diensten (66.992 kmo’s; 6,1 %)
 • de horeca (62.469 kmo’s; 5,7 %)
 • de informatie en communicatie (58.110 kmo’s; 5,3 %)
 • de industrie (55.651 kmo’s; 5,1 %).

 

 

 

De grootste stijgingen van de gemiddelde jaarlijkse groeipercentages van kmo’s in de afgelopen tien jaar (2011-2021) doen zich voor in:

 • de sector van wetenschappelijke en technische activiteiten (5,4 %)
 • de sector van de informatie en communicatie (4,1 %)
 • de sector van de overige diensten (3,9 %)
 • de sector van administratieve en ondersteunende diensten (3,7 %)
 • de sector van de bouwnijverheid (3,3 %).

 

In de afgelopen vijf jaar (2015-2020) is het gemiddelde jaarlijkse groeipercentage van:

 • de sector van de informatie en communicatie gestegen tot 5,8 %
 • de sector van de overige diensten gestegen tot 4,9 %
 • de sector van de wetenschappelijke en technische activiteiten gestegen tot 4,8 %
 • de sector van de bouwnijverheid gestegen tot 4,2 %
 • de sector van administratieve en ondersteunende diensten gestegen tot 4 %.

 

De kleinste stijgingen van de gemiddelde jaarlijkse groeipercentages in de afgelopen tien jaar (2011-2021) zijn toe te schrijven aan de:

 • sector handel (0,7 %)
 • sector horeca (1 %)
 • sector industrie (1,8 %).

Over de laatste vijf jaar (2016-2021) is het jaarlijkse percentage voor:

 • de sector handel (1,4 %)
 • de sector horeca (1,4 %)
 • de sector industrie (2,9 %).

 

 

 

De kmo’s zonder werknemers domineren in de acht belangrijkste sectoren. Die categorie van kmo’s is echter minder vertegenwoordigd in:

 • de horeca (65,6 %)
 • de industrie (73,4 %)
 • de handel (74,5 %)
 • de bouwnijverheid (81,4 %).

 

 In die sectoren is er immers een groter aandeel van kmo’s met 1 tot 9 werknemer(s):

 • 30,3 % voor de horeca
 • 21,1 % voor de handel
 • 17,5 % voor de industrie
 • 15,9 % voor de bouwnijverheid.

 

We treffen ook een niet te verwaarlozen aandeel van kmo's met minder dan 10 werknemers aan in de industrie (9,1 %).

 

Laatst bijgewerkt
20 juli 2023