Hoge Raad voor Normalisatie

Table of Contents

  De Hoge Raad voor Normalisatie (HRN) is een onafhankelijk adviesorgaan, opgericht door de wet van 3 april 2003 betreffende de normalisatie.

  Opdrachten

  De HRN heeft als opdracht aan de bevoegde minister adviezen te verstrekken aangaande alle kwesties die betrekking hebben op het beleid en de ontwikkeling van de nationale en internationale normalisatie.

  De adviezen zijn openbaar.

  De HRN brengt daarenboven jaarlijks verslag uit over zijn activiteiten.

  Samenstelling

  De HRN is samengesteld uit vertegenwoordigers van:

  • de wetenschappelijke middens;
  • de economische actoren;
  • de verbruikersorganisaties;
  • de werknemersorganisaties;
  • de maatschappelijke belangenorganisaties. 

  Het secretariaat berust bij de FOD Economie.

  Jaarverslagen

  Jaarverslag 2017 (PDF, 1.27 MB) van de Hoge Raad voor Normalisatie

  Jaarverslag 2016 (PDF, 1.2 MB) van de Hoge Raad voor Normalisatie

  Jaarverslag 2015 (PDF, 1.01 MB) van de Hoge Raad voor Normalisatie

  Jaarverslag 2014 (PDF, 451.1 KB) van de Hoge Raad voor Normalisatie

  Jaarverslag 2013 (PDF, 340.67 KB) van de Hoge Raad voor Normalisatie 

  Jaarverslag 2012 (PDF, 505.01 KB) van de Hoge Raad voor Normalisatie 

  Adviezen

  Advies van de Hoge raad voor Normalisatie van 13.12.2017 (PDF, 368.87 KB)  over het jaarverslag 2016 van het NBN

  Advies van de Hoge raad voor Normalisatie van 01.09.2017 (PDF, 285.04 KB) over het uitvoeren van een studie over de impact en de bijdragen van de prenormalisatie

  Advies van de Hoge raad voor Normalisatie van 21.02.2017 (PDF, 280.53 KB) over het jaarverslag 2015 van het NBN 

   

  Advies van de Hoge raad voor Normalisatie van 21.11.2014 (PDF, 64.77 KB) over de kenbaarheid en de tegenstelbaarheid aan derden van de Belgische normen waarnaar in de reglementering verwezen wordt

  Advies van de Hoge raad voor Normalisatie van 21.11.2014 (PDF, 46.14 KB) over de ontwikkeling van de nodige expertise voor het uitwerken van normen

  Advies van de Hoge Raad voor Normalisatie van 13.11.2012 (PDF, 326.52 KB) over de toegang van de academische midden's, kmo's en maatschappelijke actoren tot de normalisatiewerkzaamheden en tot de normen.

  Advies van de Hoge Raad voor Normalisatie van 14.10.2011 (PDF, 457.81 KB) over het Normalisatiepakket van 1 juni 2011 van de Europese Commissie

  Advies van de Hoge Raad voor Normalisatie van 27.11.2008 (PDF, 454.91 KB) met voorstellen/aanbevelingen voor het Belgische normalisatiebeleid.

  Laatst bijgewerkt
  23 april 2018