De Hoge Raad voor Normalisatie (HRN) is een onafhankelijk adviesorgaan, opgericht door de wet van 3 april 2003 betreffende de normalisatie.

Opdrachten

De HRN adviseert de bevoegde minister over alle kwesties die betrekking hebben op het beleid en de ontwikkeling van de nationale en internationale normalisatie. De adviezen zijn openbaar.

De HRN brengt daarenboven jaarlijks verslag uit over zijn activiteiten.

Samenstelling

De HRN is samengesteld uit vertegenwoordigers van:

  • de wetenschappelijke middens;
  • de economische actoren;
  • de verbruikersorganisaties;
  • de werknemersorganisaties;
  • de maatschappelijke belangenorganisaties. 

Het secretariaat berust bij de FOD Economie.

Jaarverslagen

Adviezen

Advies van de Hoge Raad voor Normalisatie van 05.07.2021 (PDF, 602.98 KB) over het jaarverslag 2020 van het NBN

Advies van de Hoge Raad voor Normalisatie van 03.06.2021 (PDF, 746.18 KB) over de wijzigingen in de rol en de verantwoordelijkheden van de Europese Commissie binnen het Europese systeem van geharmoniseerde normen

Advies van de Hoge Raad voor Normalisatie van 09.04.2021 (PDF, 614.92 KB) over de Verordening (EU) nr. 305/2011 tot vaststelling van geharmoniseerde voorwaarden voor het verhandelen van bouwproducten en over de herziening van deze Verordening

Advies van de Hoge Raad voor Normalisatie van 04.03.2021 (PDF, 479.45 KB) over de ontwikkeling van technische documenten (DTD) als reactie op noodsituaties aan de hand van de ervaring van het NBN/DTD S 65-001:2020

Advies van de Hoge Raad voor Normalisatie van 08.02.2021 (PDF, 466.93 KB) over normalisatie en de verspreiding van normen dewelke gepaard gaat met de eerbiediging van het auteursrecht

Advies van de Hoge Raad voor Normalisatie van 13.12.2017 (PDF, 368.87 KB)  over het jaarverslag 2016 van het NBN

Advies van de Hoge Raad voor Normalisatie van 01.09.2017 (PDF, 285.04 KB) over het uitvoeren van een studie over de impact en de bijdragen van de prenormalisatie

Advies van de Hoge Raad voor Normalisatie van 21.02.2017 (PDF, 280.53 KB) over het jaarverslag 2015 van het NBN 

 

Advies van de Hoge Raad voor Normalisatie van 21.11.2014 (PDF, 64.77 KB) over de kenbaarheid en de tegenstelbaarheid aan derden van de Belgische normen waarnaar in de reglementering verwezen wordt

Advies van de Hoge Raad voor Normalisatie van 21.11.2014 (PDF, 46.14 KB) over de ontwikkeling van de nodige expertise voor het uitwerken van normen

Advies van de Hoge Raad voor Normalisatie van 13.11.2012 (PDF, 326.52 KB) over de toegang van de academische midden's, kmo's en maatschappelijke actoren tot de normalisatiewerkzaamheden en tot de normen.

Advies van de Hoge Raad voor Normalisatie van 14.10.2011 (PDF, 457.81 KB) over het Normalisatiepakket van 1 juni 2011 van de Europese Commissie

Advies van de Hoge Raad voor Normalisatie van 27.11.2008 (PDF, 454.91 KB) met voorstellen/aanbevelingen voor het Belgische normalisatiebeleid.

Laatst bijgewerkt
23 mei 2022