Verwijzen naar normen in technische regelgeving - Ontdek de voordelen!

Uitgever
FOD Economie,K.M.O, Middenstand en Energie
Publicatiedatum

Gids bestemd voor regelgevende overheden

Het komt regelmatig voor dat de overheden regelgevingsteksten opstellen waarin zij de na te leven technische voorschriften moeten bepalen. De beleidsmakers beschikken in dat geval over verschillende mogelijkheden om een oplossing te vinden voor een specifieke kwestie van openbaar belang.

Ze kunnen ervoor kiezen om "intern" hun eigen technische voorschriften op te stellen en deze volledig in de tekst van de regelgeving op te nemen.

Er is ook een tweede keuze: de beleidsmakers kunnen ervoor opteren om gebruik te maken van reeds bestaande technische voorschriften, met name de normen.

Deze gids heeft tot doel om de regelgevende overheden te ondersteunen om op een pertinente en gepaste manier in hun regelgeving naar normen te verwijzen om bij de implementatie ervan beter aan de doelstellingen van de regelgeving te voldoen.

 
Laatst bijgewerkt
15 januari 2018