""

Hoge Raad voor Normalisatie - Jaarverslag 2022

Uitgever
Séverine Waterbley
Auteur(s)

Hoge Raad voor Normalisatie

Publicatiedatum

De Hoge Raad voor Normalisatie heeft als missie om aan de minister van Economie, op diens verzoek of op eigen initiatief, advies te verstrekken over alle aangelegenheden voor het beleid en de ontwikkeling van de nationale, Europese en internationale normalisatie.

Ook in 2022 was de Hoge Raad zeer actief. Naast het traditionele advies over het jaarverslag van het NBN heeft de Hoge Raad voor Normalisatie nog twee adviezen uitgebracht die verschillende thema's behandelen:

  • Advies van 27.10.2022 over de problematiek van de schadelijke invoering van nationale praktijken in Europese normen aan de hand van de in de bouwsector ondervonden gevallen.
  • Advies van 09.12.2022 over de rol van de Belgische normalisatie bij de vaststelling van EoW-criteria (end-of-waste) ter ondersteuning van de circulaire economie-doelstellingen van de Europese Green Deal

Het jaar 2022 stond in het teken van veel initiatieven van de Europese Commissie op het gebied van Europese normalisatie. De nieuwe normalisatiestrategie werd in februari gepresenteerd door Thierry Breton, Eurocommissaris voor Interne Markt, om de waarden, strategische doelstellingen en de uitvoering van de regelgeving van de Europese Unie te bevorderen via normen, die nu als belangrijke beleidshefboom centraal op de politieke agenda staan.

Laatst bijgewerkt
29 mei 2024