Table of Contents

  U moet een onderscheid maken tussen 2 situaties.

  1. U boekte uw vlucht rechtstreeks bij de vliegtuigmaatschappij.
  2. U boekte de vlucht via een reisorganisator of doorverkoper.

  U boekte uw vlucht rechtstreeks bij een luchtvaartmaatschappij

  Organiseert u als consument zelf uw reis en hebt u uw vlucht rechtstreeks (online) geboekt zonder tussenkomst van een reisorganisator of professionele doorverkoper, dan wordt een terugbetaling van uw vliegticket niet eenvoudig. Dan (In dat geval) geniet u niet van de wettelijke bescherming zoals voorzien in de wet van 21 november 2017 betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten (hierna Wet Pakketreizen). Het zelf boeken van bv. enkel de vlucht zonder andere toeristische diensten, is geen pakketreis of gekoppeld reisarrangement in de wettelijke betekenis. De Wet Pakketreizen kunt u bv. ook niet inroepen als u zelf enkel de vlucht boekt of enkel uw vakantieverblijf regelt.

  Er zijn 4 opties mogelijk. U moet daarbij nagaan welke optie de beste kansen op verhaal biedt

  • de omboeking bij een luchtvaartmaatschappij van dezelfde groep;
  • de verzekering gekoppeld aan uw kredietkaart;
  • de verzekering van de failliete luchtvaartmaatschappij;
  • de aangifte van schuldvordering bij de curator van het faillissement.

  Een omboeking bij een luchtvaartmaatschappij van dezelfde groep

  Veel vliegmaatschappijen maken deel uit van een internationale groep. Die komen tot stand door fusies en overnames in de sector. Is uw luchtvaartmaatschappij failliet maar maakt die deel uit van zo’n internationale groep, dan moet u nagaan of uw boeking niet kan worden omgewisseld. Dat is echter niet altijd mogelijk. De andere maatschappijen die deel uitmaken van de groep, staan in de regel geen borg voor dat soort schulden. Kan het wel, dan is dat een meevaller. Maar u moet ook rekening houden met supplementaire kosten bij omboeking.

  Beroep doen op de verzekering van uw kredietkaart

  Hebt u bij uw betaling gebruikgemaakt van uw kredietkaart, dan moet u nagaan of de kredietkaartuitgever in zijn algemene voorwaarden een terugbetaling voorziet bij het faillissement van uw luchtvaartmaatschappij. Dat is zeker niet altijd het geval maar het loont de moeite om toch eens navraag te doen!

  Meer info over een betwisting van een uitgave via uw kredietkaart.

  Beroep doen op de verzekering van de failliete luchtvaartmaatschappij

  Wanneer luchtvaartmaatschappijen enkel vliegtuigtickets verkopen en zelf geen pakketreizen of gekoppelde reisarrangementen aanbieden, zijn ze wettelijk niet verplicht om een insolventieverzekering af te sluiten. Treden zij echter ook op als reisorganisator of doorverkoper van pakketreizen of gekoppelde reisarrangementen in de zin van de wet, dan moeten ze wel over die verzekering beschikken. Hebt u bv. enkel de vlucht geboekt, dan zal u geen beroep kunnen doen op een verzekering voor de terugbetaling van uw vliegticket als de vlucht wegens financieel onvermogen niet kan doorgaan.

  Zich melden als schuldeiser bij de curator van het faillissement

  Kunt u nergens terecht voor een vergoeding, dan rest er niets anders dan u als schuldeiser te melden bij de curator, die door de rechtbank is aangesteld voor de vereffening van het faillissement. Die procedure is niet altijd even simpel, want ze vereist om te beginnen dat u weet wie de curator is.

  Waar op zoek gaan naar de curator van het faillissement?

  Voor de in België gevestigde ondernemingen kunt u de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) raadplegen. Daar vindt u de link naar het Belgisch Staatsblad waar het faillissementsvonnis wordt gepubliceerd (KBO Public Search). U vindt er ook de coördinaten van de curator alsook de nodige informatie voor het indienen van uw schuldvordering. Die moet meestal binnen de maand na de publicatie van het vonnis worden ingediend.

  Is de luchtvaartmaatschappij failliet verklaard in een EU-lidstaat, dan kan het Europees Centrum voor de Consument u wellicht helpen om de gegevens van de curator te vinden en u te begeleiden in de procedure.

  U boekte uw reis via een reisorganisator of doorverkoper

  Kan de vlucht niet doorgaan wegens het faillissement van uw luchtvaartmaatschappij, dan moet de reisorganisator u in toepassing van de Wet Pakketreizen een volwaardig alternatief aanbieden. Dat kan een andere vertrekdatum, een andere luchtvaartmaatschappij, een andere bestemming of zelfs een volledige terugbetaling van de reissom zijn.

  Gaat uw reisorganisator of uw doorverkoper failliet, dan kunt u een beroep doen op de insolventieverzekering die hij, wettelijk, moet afsluiten. In dat geval betaalt de verzekeraar het door u betaalde voorschot of reissom terug of zorgt er voor dat u toch nog op reis kan vertrekken. Bent u al vertrokken en kunt u de reis niet verderzetten, dan hebt u recht op repatriëring.

  De verplichte verzekering voor insolventie is een Europese regeling die in alle lidstaten van de Europese Unie in nationale wetgeving is omgezet. Hebt u m.a.w. in België of in een andere EU- lidstaat uw reis geboekt en valt die onder de Wet Pakketreizen, dan bent u beschermd tegen het onvermogen van uw reisorganisator of doorverkoper.

  Meer weten over uw rechten als reiziger?

  Uw wettelijke rechten bij het boeken van een pakketreis of gekoppeld reisarrangement.

  Wettelijk verplichte insolventieverzekering van uw reisorganisator of doorverkoper.

  Algemene informatie over uw wettelijke rechten als passagier bij de annulering, de vertraging van uw vlucht, bij overboeking, verlies of beschadiging van uw bagage.

  Uitgebreide informatie of informatie over uw rechten bij andere vormen van passagiersvervoer vindt u op de website van de FOD Mobiliteit:

  Laatst bijgewerkt
  24 oktober 2019

  Laatste nieuws voor dit thema

  1. Consumentenbescherming

   Dringende herstelling? Betaal je niet blauw!

  2. Consumentenbescherming

   Faillissement van Thomas Cook... Wat moet ik doen?

  3. Consumentenbescherming

   Let op voor nepadvertenties op sociale media!