Kruispuntbank van Ondernemingen - Public Search

Public Search raadplegen

Welke gegevens vindt u in de Public Search

U kunt volgende publieke gegevens van elke geregistreerde onderneming en vestigingseenheid in de KBO raadplegen:

Onderneming

 • ondernemingsnummer;
 • naam;
 • status;
 • type (natuurlijk persoon of rechtspersoon);
 • begindatum;
 • adres;
 • rechtsvorm;
 • contactgegevens ( telefoon-en faxnummer, e-mailadres en website);
 • economische activiteiten;
 • erkenningen, vergunningen of registraties die belangrijk zijn voor derden of die verplicht kenbaar gemaakt moeten worden;
 • ambtshalve doorhaling van de onderneming wegens niet-neerlegging van de jaarrekeningen;
 • naam en voornaam van de oprichters en/of personen die een wettelijke functie in de onderneming uitoefenen;
 • rechtstoestand;
 • hoedanigheden;
 • linken tussen ondernemingen;
 • maatschappelijk kapitaal;
 • duur van de onderneming, indien bepaald;
 • einddatum van het boekjaar en eventueel begin- en einddatum van het uitzonderlijke boekjaar;
 • datum van de algemene vergadering;
 • linken naar databanken van gegevens die niet opgenomen zijn in de KBO;
 • begindatum van deze gegevens.

Vestigingseenheid

 • vestigingseenheidsnummer;
 • begindatum;
 • status;
 • benaming;
 • adres;
 • economische activiteiten;
 • contactgegevens (telefoon-en faxnummer, e-mailadres);
 • begindatum van deze gegevens.

Goed om te weten

Gegevens die worden ingeschreven of aangepast in de Kruispuntbank van Ondernemingen, zijn de volgende dag beschikbaar in de Public Search. Gegevens die worden ingeschreven of aangepast in het weekend, zijn de volgende dinsdag beschikbaar.

Dubbele ondernemingsnummers

Indien een onderneming per ongeluk meerdere ondernemingsnummers kreeg toegewezen, dan zal de beheersdienst overgaan tot het afsluiten van de 'dubbele' nummers. Indien u een opzoeking doet op één van deze afgesloten ondernemingsnummers, dan wordt u automatisch doorverwezen naar het nummer dat behouden werd.

Als er dubbele ondernemingsnummers bestonden, wordt het behouden ondernemingsnummer weergegeven. U krijgt een melding dat het dubbele ondernemingsnummer vervangen werd door het getoonde nummer.

Bescherming persoonlijke levenssfeer

Door de privacywetgeving mag sommige informatie niet openbaar getoond worden. U krijgt dan volgende melding: “Geen gegevens beschikbaar wegens de bescherming van de persoonlijke levenssfeer”.

Domicilieadres

Voor ondernemingen natuurlijk persoon is het maatschappelijke adres van de onderneming het domicilieadres van de oprichter. Door de bescherming van de persoonlijke levenssfeer mag dit adres echter niet openbaar getoond worden. Daarom wordt het adres van de oudste actieve vestigingseenheid getoond.

Hergebruik van gegevens

Het is verboden om gegevens verzameld via Public Search te hergebruiken. Enkel een gerichte raadpleging per onderneming is toegestaan. Dus niet het systematisch en ononderbroken downloaden van ondernemingsgegevens. Elk misbruik is strafbaar met geldboetes van 26 tot 50.000 euro (art. XV.79 van het Wetboek van economisch recht).

Als u publieke gegevens wenst te hergebruiken, raadpleeg dan de pagina "Bestand voor hergebruik van publiek toegankelijke gegevens"

Hoe zoekt u gegevens op?

U kunt zoeken op:

Per opzoeking krijgt u maximaal 200 resultaten. U beperkt het aantal zoekresultaten door het zoeken te verfijnen.

Zoeken op ondernemings- of vestigingseenheidsnummer

Dit is de snelste manier om gegevens te vinden. Elke onderneming heeft maar 1 ondernemingsnummer en elke vestigingseenheid 1 vestigingseenheidsnummer.

Opzoeking op nummer

Zoeken via naam

Exacte opzoeking

U heeft 3 mogelijkheden:

 • Opzoeking van een onderneming natuurlijk persoon
  U moet de familienaam invullen. U verfijnt de opzoeking door de voornaam en/of de postcode ook in te vullen.

 • Opzoeking van een onderneming rechtspersoon (vennootschappen, vzw’s, ...)
  U moet de maatschappelijke naam invullen. U verfijnt de opzoeking door de rechtsvorm en/of de postcode in te vullen. Vink aan als u wilt opzoeken op basis van een oude benaming.

 • Opzoeking van een vestigingseenheid
  U moet de naam van de vestigingseenheid invullen.

Tips:

Standaard staat de optie “enkel actieve ondernemingen en actieve vestigingseenheden van actieve ondernemingen” aangevinkt. Door dit uit te vinken, zoekt u ook stopgezette ondernemingen.

Opzoeking op naam

Fonetische opzoeking

U moet het zoekwoord invullen. U verfijnt uw zoekopdracht door het vakje “natuurlijk persoon”, “rechtspersoon” of “vestigingseenheid” aan te vinken. U kunt ook de rechtsvorm aanduiden.

Tips:

 • Bij al deze mogelijkheden verfijnt u uw zoekopdracht door het veld “postcode” in te vullen.
 • Standaard staat de optie “enkel actieve ondernemingen en actieve vestigingseenheden van actieve ondernemingen” aangevinkt. Door dit uit te vinken, zoekt u ook stopgezette ondernemingen.

Fonetische opzoeking

Zoeken op adres

U moet zowel de postcode, de straat als het huisnummer ingeven. U krijgt als resultaat alle ondernemingen en/of vestigingseenheden die op dit adres zijn ingeschreven.

Opzoeking op adres

Zoeken op activiteit

Als u zoekt op NACEBEL activiteitscodes krijgt u een lijst van alle ondernemingen of vestigingseenheden die deze code(s) kregen toegekend.

Eerst zoekt u het best de correcte code op via de link “NACEBEL-code(s) zoeken”. U kunt zoeken via zoekwoord (activiteit) of zoekstructuur. Selecteer in de lijst maximaal 10 codes die u wilt gebruiken. Als u klikt op “+” naast de code, krijgt u een gedetailleerde beschrijving van de activiteiten.

Vervolgens kiest u hoe u de locatie wilt specifiëren: op “gemeente”, “gemeente en buurgemeenten” of “postcode”.

U verfijnt uw zoekopdracht door het vakje “ondernemingen natuurlijk persoon”, “ondernemingen rechtspersoon” of “vestigingseenheden” aan te vinken.

Tips:

Standaard staat de optie “enkel actieve ondernemingen en actieve vestigingseenheden van actieve ondernemingen” aangevinkt. Door dit uit te vinken, zoekt u ook stopgezette ondernemingen.

Opzoeking op activiteit

Zoeken op toelating

Eerst kiest u uit een alfabetische lijst van toelatingen. Daarna moet u een locatie invullen in een van deze velden: “gemeente”, “gemeente en buurgemeenten” of “postcode”.

Tips:

Standaard staat de optie “enkel actieve ondernemingen en actieve vestigingseenheden van actieve ondernemingen” aangevinkt. Door dit uit te vinken, zoekt u ook stopgezette ondernemingen.

Opzoeking op toelating

Laatst bijgewerkt
12 juni 2018

Laatste nieuws voor dit thema

 1. Ondernemingen

  Steun voor ondernemen in diversiteit

 2. Ondernemingen

  Wat is de impact van de brexit op uw bedrijf?

 3. Ondernemingen

  Ready4Credit – Bereid uw kredietaanvraag voor!