Java ontwikkelaars die dit wensen, kunnen een component downloaden waarmee men de web service kan aanroepen.

.NET ontwikkelaars die dit wensen, kunnen code voor een eenvoudige demo toepassing downloaden.

De Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) is niet aansprakelijk voor het gebruik en de beschikbaarheid van de demo-clients KBO Public Search WS. Er wordt vanuit de KBO geen ondersteuning aangeboden voor deze software.

De KBO behoudt zich het recht voor om op ieder gewenst moment de terbeschikkingstelling van deze software stop te zetten.

Java client component (ZIP, 343.73 KB)
KBO Public Search WS Client (PDF, 171.38 KB)
.NET demo toepassing (ZIP, 237.57 KB)
Client WCF Public Web Service (PDF, 907.64 KB)

Laatst bijgewerkt
2 juli 2018