Reisovereenkomsten

Table of Contents

  Reisovereenkomsten zijn onderworpen aan een beschermende regelgeving voor de consument van toeristische producten.

  De rechten en de plichten van de reiziger, de organisator, de doorverkoper en de professioneel die een gekoppeld reisarrangement aanbiedt, worden bepaald door de wet van 21 november 2017 betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten.

  De wet is van toepassing op alle overeenkomsten gesloten op of na 1 juli 2018. Contracten gesloten vóór 1 juli 2018 blijven onderworpen aan de wet van 16 februari 1994 tot regeling van het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling.

  Soorten reisovereenkomsten

  Pakketreizen

  De verkoop van pakketreizen is beschermd door de Belgische wetgeving.

  Een pakketreis is de combinatie van minstens twee van de vier volgende diensten:

  1. passagiersvervoer;
  2. accommodatie die niet intrinsiek deel uitmaakt van passagiersvervoer en die niet voor bewoning is bestemd;
  3. verhuur van auto’s of andere motorvoertuigen;
  4. elke andere toeristische dienst die niet intrinsiek deel uitmaakt van bovenstaande reisdiensten, en een aanzienlijk deel of essentieel onderdeel van de reis vormt.

  Deze combinatie moet een reisprestatie inhouden die de 24 uur overschrijdt of een overnachting omvat.

  Elke dergelijke combinatie valt onder deze wetgeving

  • zodra ze wordt aangeprezen als “pakketreis”;
  • zodra ze bij één verkooppunt wordt gekocht en gekozen voor betaling of valt onder een totale prijs;

  Dit is eveneens het geval:

  •  wanneer een reiziger een overeenkomst sluit waarbij hij achteraf door een keuze van verschillende reisdiensten een combinatie kan samenstellen (bv. een tegoedbon);
  • wanneer een reiziger reisdiensten koopt van verschillende professionelen die, via onderling verbonden onlineboekingsprocedures, zijn naam, betalingsgegevens en zijn e-mailadres doorgeven, waarbij de combinatie plaatsvindt uiterlijk vierentwintig uur na de bevestiging van de boeking van de eerste reisdienst.

  In het kader van een georganiseerde reis of een “pakketreis” bent u als reiziger volledig beschermd: de organisator heeft een uitgebreide informatieplicht (waarbij bepaalde specifieke informatie via een standaardformulier wordt verschaft) en is verantwoordelijk voor het goede verloop van uw reis, zelfs in geval van nalatigheid door zijn toeleveranciers of vertegenwoordigers. Hij is verantwoordelijk, behalve in een aantal specifieke gevallen (fout begaan door de reiziger of een derde, bij onvermijdbare en buitengewone omstandigheden). De reiziger is ook beschermd wanneer de organisator in financiële moeilijkheden geraakt.

  Meer informatie over de rechten en verplichtingen bij de aankoop van een pakketreis.

  Voorbeelden

  • U zoekt op de website van een touroperator naar een vliegtuigreis. U kunt kiezen tussen verschillende hotels, die reeds aan de vlucht verbonden zijn. U selecteert het gewenste hotel en betaalt.
  • U koopt op de website van een vliegtuigmaatschappij een vliegtuigticket voor Málaga. Tijdens het boekingsproces verschijnen er aanbiedingen voor accommodatie in Málaga, aangeboden door verschillende reisdienstverleners. U gaat in op zo’n aanbieding en kiest een hotel. Intussen werd het vliegtuigticket bewaard in een “winkelmandje”. Ook het hotel werd aan het “winkelmandje” toegevoegd. Op het einde van het boekingsproces stemt u ermee in om het vliegtuigticket en het hotel te betalen.
  • U kreeg een pakketreiscadeaubon waarbij een hotelovernachting wordt gecombineerd met een treinticket. U kiest een hotel uit de voorgestelde lijst.

  Gekoppelde reisarrangementen

  Als reiziger geniet u ook een zekere bescherming wanneer u een gekoppeld reisarrangement boekt. Er is sprake van een gekoppeld reisarrangement wanneer u:

  • bij één verkooppunt op hetzelfde moment twee verschillende reisdiensten apart selecteert en apart betaalt; of
  • tijdens de boeking van een reisdienst of binnen 24 uur erna, op gerichte wijze naar de aankoop van een andere reisdienst wordt geleid.

  De professioneel die een gekoppeld reisarrangement aanbiedt, moet voorzien in een bescherming tegen zijn insolventie voor de bedragen die hij van u ontvangt en u voor de sluiting van een overeenkomst via een standaardformulier erop wijzen dat het niet gaat om een pakketreis en u bijgevolg niet over dezelfde rechten beschikt.

  Respecteert de professioneel deze verplichtingen niet, dan valt hij voor alle reisdiensten vervat in het gekoppeld reisarrangement onder bepaalde verplichtingen die normalerwijze gelden voor een organisator van pakketreizen, zoals: overdracht van de overeenkomst, opzegmogelijkheden, verantwoordelijkheid voor de goede uitvoering van de reisdiensten, bijstandsverplichting, prijsvermindering en schadevergoeding.

  Voorbeelden

  • U gaat naar een reisagent die u helpt om een hotel te kiezen. U betaalt het hotel. Daarna helpt de reisagent u met het kiezen van een vlucht, die u apart betaalt.
  • Samen met de bevestiging van een eerste geboekte reisdienst (vlucht of treinreis), ontvangt u via e-mail een uitnodiging om een aanvullende reisdienst op de gekozen bestemming te boeken, bijvoorbeeld hotelaccommodatie, met een link naar de boekingswebsite van die andere reisdienstverlener. De tweede overeenkomst moet worden afgesloten binnen de 24 uur na de bevestiging van de eerste boeking.

  Afzonderlijke reisdiensten

  Wanneer een organisator of doorverkoper naast pakketreizen ook afzonderlijke reisdiensten verkoopt, vallen deze ook onder de geboden bescherming tegen insolventie. Dit is echter niet verplicht voor tussenpersonen die enkel afzonderlijke reisdiensten verkopen.

  Voorbeelden

  • Verhuur van vakantieverblijven, via een organisator of doorverkoper die ook pakketreizen verkoopt en die handelt als tussenpersoon.
  • Verkoop van vervoerbewijzen door een organisator of doorverkoper die ook pakketreizen verkoopt en die handelt als tussenpersoon.

  Uitgesloten overeenkomsten

  De wet van 21 november 2017 is niet van toepassing op:

  • pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen die minder dan 24u duren, tenzij een overnachting is inbegrepen;
  • pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen die occasioneel en zonder winstoogmerk worden aangeboden aan een beperkte groep reizigers;
  • pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en afzonderlijke reisdiensten gekocht op basis van een algemene overeenkomst voor zakenreizen.

  Bescherming bij insolventie

  De organisator, doorverkoper of professioneel die een gekoppeld reisarrangement aanbiedt, moet een toereikende kredietwaardigheid kunnen garanderen. Hij moet daarom een verzekering afsluiten die het insolvabiliteitsrisico dekt.

  Wanneer door financieel onvermogen de reis in het gedrang komt, komt de verzekeringsmaatschappij tussenbeide en biedt u een terugbetaling of verderzetting van de reis aan. Indien nodig wordt u zonder bijkomende kosten gerepatrieerd. In afwachting van uw repatriëring staat de verzekeraar in voor financiering van accommodatie. De organisator, doorverkoper of professioneel die een gekoppeld reisarrangement aanbiedt, moet de contactgegevens meedelen van de verzekeringsmaatschappij die het financieel risico dekt.

  U kunt steeds nagaan of een professioneel over de vereiste verzekering tegen financieel onvermogen beschikt op:

  Dwingende wetgeving

  Als reiziger kunt u geen afstand nemen van de rechten die deze wetgeving u toekent.

  Worden uw rechten toch contractueel beperkt of uitgesloten, dan zijn dergelijke clausules van rechtswege nietig.

  Geschil

  Als reiziger beschikt u over twee jaar vanaf het einde van de pakketreis om een gerechtelijke vordering in te stellen, daarna verjaren uw rechten.

  Naast een gerechtelijke vordering kunt u een beroep doen op de Geschillencommissie Reizen om uw geschil te regelen. Meer inlichtingen daarover vindt u op haar website.

  Strafbepalingen

  Heel wat bepalingen van deze wetgeving zijn strafrechtelijk gesanctioneerd, waardoor de Economische Inspectie  kan optreden tegen inbreuken op deze wet.

  Bij overtreding kan de voorzitter van de Rechtbank van Koophandel een vordering tot staking vorderen.

  Laatst bijgewerkt
  28 juni 2018

  Laatste nieuws voor dit thema

  1. Consumentenbescherming

   Bedrog met digipass

  2. Consumentenbescherming

   Pakketreizen: consumenten beter beschermd

  3. Consumentenbescherming

   Rode kaart voor namaak