Wat zijn de rechten en de plichten van de reiziger, de organisator, de doorverkoper en de aanbieder van een gekoppeld reisarrangement? Dat is vastgelegd in de wet van 21 november 2017 over de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten.

De wet van 21 november 2017 is van toepassing op alle overeenkomsten gesloten op of na 1 juli 2018.

De wet van 21 november 2017 is niet van toepassing op:

  • pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen die minder dan 24u duren, tenzij een overnachting is inbegrepen;
  • pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen die occasioneel en zonder winstoogmerk worden aangeboden aan een beperkte groep reizigers;
  • pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en afzonderlijke reisdiensten gekocht op basis van een algemene overeenkomst voor zakenreizen.

Dwingende wetgeving

Als reiziger kunt u geen afstand nemen van de rechten die de wetgeving u toekent.

Worden uw rechten toch contractueel beperkt of uitgesloten, dan zijn dergelijke clausules van rechtswege nietig.

Klachten

Verliep uw reis niet zoals verwacht? In veel gevallen kunt u het probleem rechtstreeks oplossen met de betrokkene. Lukt dat niet, wendt u dan tot een bemiddelingsdienst. Gaat het om een pakketreis of gekoppeld reisarrangement bij een reisorganisator of doorverkoper in België, dan kunt u terecht bij de Geschillencommissie Reizen. Uw doorverkoper of reisorganisator moet wel de algemene reisvoorwaarden van de Geschillencommissie hebben gebruikt. Is dat niet het geval, dan kunt u aankloppen bij de Consumentenombudsdienst.

Voor grensoverschrijdende geschillen kan het Europees Centrum voor de Consument (ECC) u helpen.

Gaat het om een klacht in het kader van de passagiersrechten en hebt u zelf geen regeling kunnen treffen met de vervoerder, dan kunt u die overmaken aan de FOD Mobiliteit.

Bent u het slachtoffer van bedrieglijke praktijken of pogingen daartoe of vermoedt u dat uw doorverkoper of reisorganisator strafrechtelijke inbreuken pleegt, maak daarvan dan melding op Meldpunt.belgie.be

Als u via bovenstaande instanties geen oplossing voor uw reisgeschil hebt kunnen vinden, kunt u nog altijd naar de rechtbank stappen. De rechter zal dan moeten oordelen wie gelijk heeft. Voor geschillen tot 5.000 euro is dat in België de vrederechter. Ligt uw eis boven dat bedrag, dan moet u aankloppen bij de rechtbank van eerste aanleg. De bijstand van een advocaat is in dat geval zeker aangewezen.

Als reiziger beschikt u over twee jaar vanaf het einde van de pakketreis om een gerechtelijke vordering in te stellen, daarna verjaren uw rechten.

Strafbepalingen

Heel wat bepalingen van deze wetgeving zijn strafrechtelijk gesanctioneerd, waardoor de Economische Inspectie  kan optreden tegen inbreuken op deze wet.

Bij overtreding kan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank een vordering tot staking vorderen.

Laatst bijgewerkt
23 maart 2021