De rechten van de luchtreiziger zijn dezelfde als die van iedere andere reiziger: op de overeengekomen datum en tijd vertrekken, zonder moeilijkheden op de bestemming aankomen en zijn bagage in goede staat terugkrijgen.

Daarvoor heeft de Europese wetgever een reeks beschermende regels voorzien, met name in het geval van instapweigering (overboeking), annulatie, aanzienlijke vertraging van een vlucht en in geval van verlies of beschadiging van bagage.

Instapweigering, belangrijke vertraging of annulatie van een vlucht

De Verordening (EG) 261/2004 van 11 februari 2004 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels inzake compensatie en bijstand aan luchtreizigers bij instapweigering en annulatie of aanzienlijke vertraging van vluchten, biedt passagiers meer bescherming in geval van instapweigering, annulering of aanzienlijke vertraging van een vlucht.

Deze bescherming is van toepassing op alle vluchten (charter of lijnvlucht, klassieke maatschappij of "low cost"), of het ticket nu bij een reisagentschap of bij de luchtvaartmaatschappij zelf werd gekocht.

Wel moet u beschikken over een bevestigde boeking voor de betreffende vlucht en u bij de incheckbalie aanmelden op het tijdstip dat van te voren is aangegeven. Indien er geen tijdstip is aangegeven, moet u zich ten laatste 45 minuten voor de aangekondigde vertrektijd hebben aangemeld.

De bescherming die door de verordening (EG) 261/2004 wordt geboden, is niet van toepassing op passagiers die gratis reizen of tegen een verlaagd tarief dat niet rechtstreeks of onrechtstreeks toegankelijk is voor het publiek. Ze is echter wel van toepassing op tickets uitgegeven in het kader van een mijlenprogramma.

De luchtvervoerder moet bijzondere aandacht schenken aan de behoeften van personen met beperkte mobiliteit en hun begeleiders, alsook aan de behoeften van alleenreizende kinderen.

De schadevergoedingen voorzien in de verordening (EG) 261/2004 beletten u niet om een aanvraag tot aanvullende schadevergoeding in te dienen voor geleden schade.

Geografisch is de verordening (EG) 261/2004 van toepassing op:

  • alle vluchten vanaf een luchthaven gevestigd in een lidstaat van de Europese Unie, ongeacht de luchthaven van bestemming en de nationaliteit van de vervoerder;
  • alle vluchten naar een luchthaven gevestigd in een lidstaat van de Europese Unie, ongeacht de luchthaven van vertrek, voor zover het een "communautaire" luchtvaartmaatschappij betreft, dat wil zeggen indien ze een vergunning heeft die is afgegeven door een lidstaat van de Europese Unie;
  • alle vluchten vanuit een derde land naar een derde land, indien deze vluchten minsten een tussenlandingsplaats in Europa omvatten.

Verlies of beschadiging van bagage

Het Verdrag van Montreal regelt voor alle lidstaten van de Europese Unie, de burgerlijke aansprakelijkheid van luchtvaartmaatschappijen in geval van schade veroorzaakt bij passagiers, hun bagage en goederen tijdens internationaal luchtvervoer.

Het is van toepassing op vluchten tussen twee staten die het verdrag hebben geratificeerd en, door middel van de Verordening (EG) 889/2002, op alle vluchten van "communautaire" luchtvaartmaatschappijen.

Wat betreft beschadiging en verlies van bagage, stelt het Verdrag van Montreal een algemeen maximum vast per schadegeval.

Laatst bijgewerkt
22 december 2021