De Verordening (EG) 261/2004 verplicht de luchtvervoerders (artikel 4.1) om een beroep te doen op "vrijwilligers" die ermee instemmen af te zien van hun reservatie in ruil voor bepaalde voordelen.

De vervoerders mogen bij het inschepen geen passagiers weigeren, behalve als ze niet genoeg "vrijwilligers" hebben gevonden.

De "vrijwilligers" hebben het recht om zo snel mogelijk op een andere vlucht te worden gezet of te worden terugbetaald, wanneer de verplaatsing nutteloos is geworden door de vertraging.

Als men u tegen uw wil het inschepen weigert, dan hebt u recht op:

  • informatie (artikel 14), met name met een schriftelijke berichtgeving waarin de regels voor schadevergoeding en bijstand zijn opgenomen, alsook de gegevens van de nationale instantie die ermee belast is te controleren of de bepalingen van de Verordening (EG) 261/2004 worden nageleefd;
  • bijstand (artikel 8), te weten het recht om te kiezen voor een andere vlucht zodra dit mogelijk is (of op een latere datum) of voor de terugbetaling van het ticket (binnen een termijn van 7 dagen) wanneer de verplaatsing nutteloos is geworden door de vertraging, en, indien van toepassing, voor een terugvlucht binnen een zo kort mogelijke tijd;
  • opvang (artikel 9): verfrissingen, maaltijden, indien van toepassing, verblijf en transfers, twee gratis telefonische oproepen (of telexen, faxen, e-mails) in afwachting van een latere vlucht;
  • een schadevergoeding (artikel 7), waarvan het bedrag tussen 250 euro en 600 euro ligt, afhankelijk van de lengte van het traject; ingeval men voor een andere vlucht kiest, kunnen deze bedragen met de helft worden verminderd wanneer de vertraging bij aankomst niet langer dan vier uur bedraagt.

Geschillen en klachten

Vertraging/annulatie van vluchten/Instapweigering

FOD Mobiliteit en Vervoer 
Denied Boarding Authority 
DG Luchtvaart 
City Atrium 
Vooruitgangstraat 56 
1210 Brussel

Fax: 02 277 40 73 
E-mail: passenger.rights@mobilit.fgov.be

Grensoverschrijdende klachten en geschillen

Europees Consumentencentrum 
Hollandstraat 13 
1060 Brussel

Tel.: 02 542 33 89 
E-mail: info@eccbelgie.be 

Laatst bijgewerkt
19 februari 2020