Is uw bagage zoekgeraakt, beschadigd of met vertraging aangekomen? Als vliegtuigpassagier heeft u in dergelijke gevallen recht op een schadevergoeding van hoogstens 1.288 bijzondere trekkingsrechten (ongeveer 1.600 euro) per passagier op grond van het Verdrag van Montreal

De luchtvaartmaatschappij kan zich enkel van zijn aansprakelijkheid ontdoen indien hij een gebrek aan de bagage (niet-werkzame sluitingen, buitengewone breekbaarheid, enz.) of een fout van de reiziger (voornamelijk een gebrek aan de verpakking) kan aantonen.

Is de waarde van uw bagage volgens u hoger dan de grens van 1.288 bijzondere trekkingsrechten (ongeveer 1.600 euro), dan kunt u bij het inchecken een "bijzondere verklaring omtrent belang" invullen, in ruil voor een toeslag.

Meld de schade, het verlies of de vertraging metéén in de luchthaven. Dan krijgt u een PIR-formulier mee (Property Irregularity Report) en wordt een onderzoek gestart. Neem vervolgens contact op met uw luchtvaartmaatschappij en vraag om u op de hoogte te houden van het onderzoek. Hou ondertussen het PIR-formulier, de boardingpass, het bagage-ontvangstbewijs (sticker met streepjescode), eventuele aankoopbewijzen (van uw bagage en/of diens inhoud) en andere bewijsstukken (foto’s van beschadiging …) goed bij.

Vraag uw schadevergoeding aan via een aangetekende brief met ontvangstbevestiging naar de luchtvaartmaatschappij. Uw brief moet binnen de volgende termijnen ingediend worden:

  • onmiddellijk, indien de schade op het moment van het afhalen van de bagage wordt vastgesteld;
  • binnen zeven dagen na ontvangst, indien de schade pas wordt vastgesteld bij het openen van de bagage;
  • indien de bagage later wordt teruggevonden, binnen 21 dagen vanaf de dag van het terugkrijgen van de bagage.

Opgelet: Het PIR-formulier invullen is niet voldoende. Om een schadevergoeding te eisen moet u absoluut een brief richten aan de luchtvaartmaatschappij.

De regeling geldt enkel voor bagage vervoerd in de ladingsruimte van het vliegtuig, niet voor handbagage.

U kunt er ook voor opteren om zelf een bagageverzekering af te sluiten bij een private verzekeraar.

Modelbrief: internationaal luchtvervoer - beschadigde, vertraagde of verloren bagage (DOCX, 18.16 KB)

Laatst bijgewerkt
16 september 2021