In geval van annulatie van een vlucht, geeft verordening (EG) 261/2004 u recht op:

  • informatie (artikel 14), met name met een schriftelijke berichtgeving waarin de regels voor schadevergoeding en bijstand zijn opgenomen, alsook de gegevens van de nationale instantie die ermee belast is te controleren of de bepalingen van de verordening (EG) 261/2004 worden nageleefd;
  • bijstand (artikel 8), te weten het recht om te kiezen voor een andere vlucht zodra dit mogelijk is (of op een latere datum) of voor de terugbetaling van het ticket (binnen een termijn van 7 dagen) wanneer de verplaatsing nutteloos is geworden ingevolge de vertraging, en eventueel voor een terugvlucht binnen een zo kort mogelijke tijd;
  • opvang (artikel 9): verfrissingen, maaltijden, indien van toepassing, verblijf en transfers, twee gratis telefonische oproepen (of telexen, faxen, e-mails) in afwachting van een latere vlucht;
  • een schadevergoeding (artikel 7), waarvan het bedrag tussen 250 euro en 600 euro ligt, afhankelijk van de lengte van het traject; ingeval men voor een andere vlucht kiest, kunnen deze bedragen met de helft worden verminderd wanneer de vertraging bij aankomst niet langer dan vier uur bedraagt.

Er zijn twee uitzonderingen voorzien op de verplichting van de luchtvervoerder om een schadevoorziening te betalen:

  • in geval van overmacht: wanneer hij kan bewijzen dat de annulatie te wijten is aan uitzonderlijke omstandigheden die niet hadden kunnen worden vermeden, zelfs indien alle redelijke maatregelen werden genomen;
  • indien u minstens twee weken vóór de vertrekdatum op de hoogte werd gebracht van de annulatie; deze termijn kan worden verkort wanneer de luchtvervoerder bepaalde specifieke voorwaarden naleeft over alternatieve vluchten.

Geschillen en klachten

Vertraging/annulatie van vluchten

FOD Mobiliteit en Vervoer 
Denied Boarding Authority 
Directoraat-generaal Luchtvaart (DGLV)


Strategische Cel - Passagiersrechten 
City Atrium (6de verdieping - locker PAX) 
Vooruitgangstraat 56 
1210 Brussel

Tel: +32 (0)2 277 44 00 (tussen 9 en 12u) 
Fax: +32 (0)2 277 40 73 
E-mail: passenger.rights@mobilit.fgov.be

Grensoverschrijdende klachten en geschillen

Europees Consumentencentrum 
Hollandstraat 13 
1060 Brussel

Tel.: 02 542 33 89 
E-mail: info@cecbelgique.be

Geschillen en klachten

Vertraging/annulatie van vluchten

FOD Mobiliteit en Vervoer 
Denied Boarding Authority 
Directoraat-generaal Luchtvaart (DGLV)


Strategische Cel - Passagiersrechten 
City Atrium (6de verdieping - locker PAX) 
Vooruitgangstraat 56 
1210 Brussel

Tel: +32 (0)2 277 44 00 (tussen 9 en 12u) 
Fax: +32 (0)2 277 40 73 
E-mail: passenger.rights@mobilit.fgov.be

Grensoverschrijdende klachten en geschillen

Europees Consumentencentrum 
Hollandstraat 13 
1060 Brussel

Tel.: 02 542 33 89 
E-mail: info@cecbelgique.be

 

 

Laatst bijgewerkt
23 december 2019