Boekte u een gekoppeld reisarrangement? Dan kan u geen aanspraak maken op de rechten die gelden voor pakketreizen, maar geniet u als reiziger wel van een wettelijke bescherming bij financieel onvermogen van de professioneel die u het gekoppeld reisarrangement heeft aangeboden. Voor het overige valt uw contract onder het burgerlijk recht, en het verbintenissenrecht in het bijzonder.

Bent u zeker dat u een gekoppeld reisarrangement hebt geboekt? Raadpleeg onze pagina met de definitie van de verschillende soorten reisovereenkomsten.

Passagiersrechten in de EU

Bevat uw gekoppeld reisarrangement passagiersvervoer en heeft u te maken gehad met een vertraging of annulering? Als vliegtuig-, trein-, boot- of buspassagier heeft u in dergelijke gevallen wel bepaalde rechten als u binnen, vanuit of naar de Europese Unie reist. U kan voor meer informatie terecht bij de website van de FOD Mobiliteit en Vervoer:

De FOD Mobiliteit en Vervoer houdt toezicht op de naleving van de passagiersrechten bij internationale reizen vanuit en naar België. Passagiers kunnen, wanneer hun rechten geschonden zijn, klacht indienen bij de handhavingsinstantie bij de FOD Mobiliteit en Vervoer op voorwaarde dat zij in eerste instantie klacht hebben ingediend bij de vervoerder.

U moet dus altijd eerst zelf klacht indienen bij uw vervoersmaatschappij. Doe dat zo snel mogelijk. Maak daarvoor gebruik van hun aangifteformulier als dat ter beschikking is. Vliegtuigpassagiers kunnen ook gebruikmaken van het Europees klachtenformulier.

Laatst bijgewerkt
5 januari 2023