De organisator, doorverkoper of professioneel die een gekoppeld reisarrangement aanbiedt, moet een toereikende kredietwaardigheid kunnen garanderen. Hij moet daarom een verzekering afsluiten die het insolvabiliteitsrisico dekt.

Wanneer door financieel onvermogen de reis in het gedrang komt, komt de verzekeringsmaatschappij tussenbeide en biedt u een terugbetaling of verderzetting van de reis aan. Indien nodig wordt u zonder bijkomende kosten gerepatrieerd. In afwachting van uw repatriëring staat de verzekeraar in voor financiering van accommodatie. De organisator, doorverkoper of professioneel die een gekoppeld reisarrangement aanbiedt, moet de contactgegevens meedelen van de verzekeringsmaatschappij die het financieel risico dekt.

U kunt steeds nagaan of een professioneel over de vereiste verzekering tegen financieel onvermogen beschikt op:

Laatst bijgewerkt
25 oktober 2019

Laatste nieuws voor dit thema

  1. Consumentenbescherming

    Dringende herstelling? Betaal je niet blauw!

  2. Consumentenbescherming

    Faillissement van Thomas Cook... Wat moet ik doen?

  3. Consumentenbescherming

    Let op voor nepadvertenties op sociale media!