Wanneer u via een webshop, een callcenter of een postorderbedrijf goederen of diensten koopt, is dat een aankoop op afstand.

  • Er is bij het tot stand komen van de koop geen fysiek contact tussen koper en verkoper. De transactie verloopt via een op afstand georganiseerd verkoopsysteem.

Wat u moet weten

Ook bij een aankoop op afstand hebt u als consument recht op de wettelijke herroepingstermijn van 14 kalenderdagen.

  • De termijn gaat in op de dag na de levering van het goed of het afsluiten van het  dienstencontract.

De verkoper heeft een wettelijke informatieplicht over dat consumentenrecht.

U hebt het recht de ontvangen goederen te keuren en te passen zoals u dat in de winkel zou doen.

  • Kleding mag u bijvoorbeeld passen. Maar u mag een keukenapparaat niet testen: het gebruiken zou ongetwijfeld sporen nalaten.

U kunt aansprakelijk gesteld worden voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan nodig was om de karakteristieken vast te stellen en de goede werking van de goederen na te gaan.

Terugzending

Als u gebruikmaakt van het herroepingsrecht, moet u de ontvangen goederen zo snel mogelijk en uiterlijk 14 dagen nadat u de verkoper op de hoogte hebt gebracht van uw beslissing om van de aankoop af te zien, terugsturen. 

U betaalt de kosten voor het retourneren van de goederen, tenzij de verkoper ermee heeft ingestemd die over te nemen of de verkoper u niet vóór het sluiten van de overeenkomst heeft laten weten dat die kosten voor uw rekening zijn.

Terugbetaling

De verkoper moet binnen de 14 dagen nadat hij op de hoogte is van uw beslissing om de koop te herroepen, de ontvangen betalingen inclusief leveringskosten terugbetalen.

Hij mag hiermee wachten tot de goederen terugbezorgd zijn of een bewijs van verzending is overgemaakt.

Uitzonderingen op het herroepingsrecht

In sommige gevallen kunt u  zich niet beroepen op het herroepingsrecht:

  • de bestelling van  goederen op maat;
  • het bestellen van verzegelde goederen om gezondheids- of hygiëneredenen als u ze na levering heeft ontzegeld (bijv. cosmetische producten zoals lippenstift); 
  • het bestellen van goederen die na levering gemengd zijn met andere goederen en niet gescheiden kunnen worden (bijv. stookolie);
  • het boeken van de reis;
  • de reservering van een restaurant, een film of concertkaarten.

Opgelet!

Voor bepaalde contracten voorziet de wet in een bedenktijd, zelfs wanneer het contract wordt gesloten in de vestigingsplaats van de onderneming:

Voor specifieke diensten of gemengde aankopen (vb. aankoop smartphone met telecomabonnement) zijn een aantal afzonderlijke regels van toepassing.

Meer informatie 

... over het herroepingsrecht bij de verkoop op afstand.

Hoe komt u op voor uw rechten?

Hoe kunt u een aankoop op afstand annuleren? Roep de wettelijke bedenkingstijd van 14 dagen in
  typebrief (DOC, 49 KB)

 

En als u niet tevreden bent?

  Hoe komt u op voor uw rechten?
Indien de verkoper de toepassing van het contract weigert Stel hem in gebreke
 

typebrief (DOC, 49.5 KB) 

Als u een probleem hebt met een uitvoerder  Probeer een minnelijke schikking te treffen; maak gebruik van alternatieve geschillenregeling
  Kies een authenticatiemethode
  typebrief (DOC, 49 KB)
Ondanks uw inspanningen, kunt u het geschil niet zelf regelen Neem contact op met de Consumentenombudsdienst
Laatst bijgewerkt
27 november 2023