Algemene regel

Er bestaan mogelijkheden om het contract op te zeggen onmiddellijk na de sluiting ervan. Deze zijn evenwel niet van toepassing op overeenkomsten met een looptijd van minder dan dertig dagen.

 • Opzeggingsrecht van de verzekeringsnemer (art. 57, §3)
  • De verzekeringsnemer beschikt over de mogelijkheid om het contract op te zeggen binnen een termijn van :
  • De termijn voor opzegging begint te lopen na de dag van inwerkingtreding van de overeenkomst.
  • De opzegging heeft onmiddellijk uitwerking op het ogenblik van kennisgeving.
  • De mogelijkheid tot opzegging moet uitdrukkelijk in de polisvoorwaarden zijn opgenomen.
 • Opzeggingsrecht van de verzekeraar (art. 57, §4)
  • De verzekeraar kan elk verzekeringscontract dat tot stand is gekomen via een verzekeringsaanvraag of voorafgetekende polis opzeggen binnen 30 dagen indien het gaat om een levensverzekering en binnen 14 dagen voor alle andere verzekeringsovereenkomsten ;
  • De termijn voor opzegging begint te lopen op de dag van de ontvangst van de verzekeringsaanvraag of voorafgetekende polis ;
  • De opzegging heeft slechts uitwerking 8 dagen na de kennisgeving ervan.

Regel enkel van toepassing bij verkoop op afstand (art. 57, §5)

Er dient aan herinnerd te worden dat een overeenkomst op afstand (WER, art. I.8, 15°) wordt afgesloten zonder de gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de verzekeraar en de verzekeringsnemer. De overeenkomst wordt geacht te zijn gesloten op het moment dat de verzekeraar de aanvaarding van de verzekeringsnemer ontvangt.

Bij deze overeenkomst beschikken zowel verzekeringsnemer als verzekeraar over de mogelijkheid om de overeenkomst op te zeggen binnen een termijn van :

 • 30 dagen voor wat betreft de levensverzekeringsovereenkomsten,
 • 14 dagen voor andere overeenkomsten.

Deze termijn gaat in :

 • voor een levensverzekeringsovereenkomst, vanaf het moment dat de verzekeringsnemer op de hoogte wordt gebracht door de verzekeraar dat de levensverzekeringsovereenkomst is afgesloten ;
 • voor alle andere overeenkomsten, vanaf de dag van het sluiten van de verzekeringsovereenkomst ;
 • of vanaf de dag waarop de verzekeringsnemer alle contractuele voorwaarden en aanvullende informatie heeft ontvangen indien deze dag later is dan deze in de twee voorgaande gevallen.

De opzegging heeft uitwerking :

 • onmiddellijk, indien ze uitgaat van de verzekeringsnemer ;
 • 8 dagen na kennisgeving, indien ze uitgaat van de verzekeraar.

Opgelet !

 • Dit opzeggingsrecht is niet van toepassing op reis- en bagageverzekeringsovereenkomsten of gelijkaardige verzekeringsovereenkomsten met een looptijd van minder dan één maand, noch op levensverzekeringsovereenkomsten gebonden aan een beleggingsfonds.
 • Bij een verkoop op afstand kan de algemene regel eveneens worden ingeroepen.
Laatst bijgewerkt
20 april 2022