De huwelijksbureaus moeten het typecontract voor huwelijksbemiddeling gebruiken conform de bepalingen van het koninklijk besluit van 18 november 2005 betreffende het typecontract voor huwelijksbemiddeling.

Het contract van het huwelijksbureau moet letterlijk de inhoud van het wettelijke typecontract overnemen, zonder de volgorde, de vorm of de inhoud ervan te wijzigen.

Voornaamste verplichte vermeldingen op het typecontract

De belangrijkste verplichte vermeldingen op het typecontract zijn:

 • een beschrijving van de geleverde diensten;
 • een verplichte bedenktijd van 7 werkdagen waarbinnen geen enkel voorschot noch betaling mag worden geëist of aanvaard;
 • prijsindicatie en betalingsmodaliteiten; de betaling mag gespreid gebeuren, afhankelijk van de duur van het contract;
 • een contractduur van drie, zes, negen of twaalf maanden;
 • het verbod op contractverlenging via stilzwijgende verlenging;
 • de informatie verstrekt aan de klant;
 • het profiel van de klant en van de gezochte persoon;
 • het aantal ontmoetingen;
 • de verplichtingen van de klant;
 • het gebruik van persoonlijke gegevens;
 • de opschorting van de diensten;
 • de opzegging van het contract door de partijen, met een eventuele wettelijk vastgelegde schadevergoeding in functie van de afloop van een termijn die varieert naargelang de contractduur;
 • het aantal klanten naargelang de leeftijd, het geslacht, de verblijfplaats, de aard van de beroepsactiviteit en de familiesituatie.
Laatst bijgewerkt
15 januari 2018