Tenzij er bijzondere omstandigheden gelden, beschikt de consument over een herroepingsrecht bij contracten op afstand. 

De consument moet de onderneming informeren over zijn verlangen om zich terug te trekken binnen een termijn van 14 kalenderdagen, zonder hiervoor een reden op te geven en zonder extra kosten dan die voorzien in het wetboek.

Boek VI WER voorziet daarnaast eveneens:

  • een formulier (PDF, 130.54 KB) dat gebruikt kan worden om gemakkelijker te herroepen;
  • de mogelijkheid om te herroepen, wanneer de uitvoering van de dienstenovereenkomst al werd aangevat tijdens de herroepingstermijn;
  • de terugbetalingsmodaliteiten;
  • de modaliteiten en eventuele kosten voor het terugzenden van de goederen;
  • de situaties waarin het herroepingsrecht niet kan worden uitgeoefend;
  • ... 

Nadere gegevens

Wetgeving 

art. VI.47 tot 53 WER

Laatst bijgewerkt
4 februari 2019

Laatste nieuws voor dit thema