Waarover gaat het?

Zowel de verkoop via het internet als de verkoop via catalogus, televerkoop en de verkoop per telefoon worden als verkopen op afstand beschouwd.

Twee noodzakelijke voorwaarden moeten vervuld zijn, opdat de bescherming van de consument van toepassing zou zijn:

  • het aanbod tot aankoop en de aanvaarding van dit aanbod gebeurt op afstand, dus zonder de gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de onderneming en de consument, en
  • het systeem werd opgezet om doorgaans op afstand te verkopen (het sluiten van een overeenkomst via de telefoon of per mail met een onderneming die zoiets gewoonlijk niet doet; het maken van een afspraak bij de kapper, het reserveren van een bestelling bij de slager of bakker gelden dus niet als contracten op afstand).

Opgelet!

Deze reglementering is niet van toepassing op:

  • overeenkomsten opgesteld door een notaris of door een gerechtsdeurwaarder in hun hoedanigheid van openbaar ambtenaar;
  • overeenkomsten met betrekking tot juridische bijstand geleverd door een advocaat (met toepassing van Boek III bis van het Gerechtelijk Wetboek).

Verschillende vormen van verkoop op afstand

Laatst bijgewerkt
30 april 2020

Laatste nieuws voor dit thema