Hogesnelheidstoegang

De hogesnelheidsinternetverbinding heeft een beslissende impact op de digitale economie: zonder deze verbinding kunnen essentiële diensten als cloudcomputing, telegeneeskunde (of e-Health), smart cities (of slimme steden), audiovisuele diensten en de voordelen die ze verschaffen niet tot hun volle ontwikkeling komen.

De Belgische overheid moet dus een globaal beleid op het vlak van snel (≥ 30 Mbps) en ultrasnel (≥ 100 Mbps) breedbandinternet uitstippelen, en de invoering van toegangsnetwerken van de nieuwe generatie in heel België aanmoedigen, zodat tegen 2020 internetverbindingen van meer dan 100 Mbps mogelijk worden.

In haar Digitale agenda voor Europa heeft de Europese Commissie voor alle lidstaten duidelijke doelstellingen geformuleerd over de beschikbaarheid van ICT en internet:

  • Tegen 2013 moeten alle Europeanen over een basisbreedbandinternetverbinding beschikken.
  • Tegen 2015 moet de digitale kloof gehalveerd zijn. Het deel van de bevolking dat nog nooit internet heeft gebruikt, mag de grens van 15 % niet meer overschrijden. 75 % van de Europeanen moet regelmatig internet gebruiken. Bij kansarme bevolkingsgroepen zou dit percentage 60 % moeten bereiken.
  • Tegen 2020 moeten alle Europese gezinnen toegang hebben tot internetsnelheden van meer dan 30 Mbps. Minstens 50 % van hen moet een internetverbinding met een snelheid van meer dan 100 Mbps hebben.

België heeft uitstekende internetnetwerkinfrastructuren. De breedbanddekking uitgedrukt in % van de totale bevolking bedraagt bijna 100 % voor vast breedbandinternet (DSL & kabel). In juli 2016, 88 % van de breedbandinternetverbindingen in ons land bieden een snelheid van minstens 30 Mbps.

In tegenstelling tot de vaste technologieën, die wijd verspreid aanwezig zijn, merkt men een opmerkelijke vertraging op bij de mobiele netwerken: in juli 2016, België heeft een penetratiegraad voor snel mobiel internet van 67,8 abonnementen per 100 inwoners, terwijl het Europese gemiddelde 83,9 bedraagt. 4G (LTE)-technologie zet zijn opmars in België verder met een dekkingsgraad van meer dan 94,5 % in juli 2015.

De minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post lanceerde op 10 juni 2015 zijn “Plan voor ultrasnel internet in België 2015-2020”. Met 17 concrete maatregelen in 4 thematische actiegebieden wil dit plan de uitrol van ultrasnel internet in België sterk stimuleren.

Laatst bijgewerkt
13 april 2018