Uitwerking van een ontwerp van nationaal plan voor de uitrol van een netwerk voor snel en ultrasnel internet

Uitgever
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Auteur(s)

IDATE Consulting

Publicatiedatum

Het hierna vermelde nationale plan werd in februari 2014 voorgesteld door de FOD Economie en daarna in het eerste trimester 2014  ter raadpleging voorgelegd. Het mag dus niet verward worden met het “Nationaal plan voor de uitrol van een netwerk voor snel en ultrasnel internet” aangekondigd in november 2014 door de minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post.

Om elke verwarring ten aanzien van het in november 2014 aangekondigde plan te vermijden, zijn het ontwerp van plan dat in februari 2014 door de FOD Economie werd voorgesteld alsook een herziene versie waarin rekening wordt gehouden met de raadpleging niet op deze website beschikbaar.

De digitale agenda voor Europa (DAE) heeft doelstellingen vastgelegd voor de dekkings- en penetratiegraad van ultrasnel breedbandinternet. Momenteel bevindt België zich bij de groep van landen die het best geplaatst zijn binnen Europa voor wat betreft de dekking voor ultrasnel breedbandinternet. Ons land streeft dan ook naar het behalen van de doelstelling van 100% dekking met een snelheid van minstens 30 Mbps tegen 2020. De penetratiedoelstelling van het aantal verbindingen met 100 Mbps lijkt daarentegen net iets moeilijker realiseerbaar.

De FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie heeft dan ook beslist om aan IDATE de opdracht toe te kennen om de noodzakelijke praktische maatregelen op te lijsten die in overweging genomen moeten worden om de doelstellingen van de DAE te behalen, en een ontwerp van nationaal plan voor snel en ultrasnel internet in België te verwezenlijken. 
Deze missie werd opgedeeld in drie afzonderlijke fases:

  • Fase 1: diepgaand marktonderzoek naar breedband en supersnelle breedband in België (belangrijkste resultaten betreffende dekking en penetratriegraad, belangrijkste spelers),

  • Fase 2: identificatie van de doelstellingen en de beschikbare middelen voor een landelijk SBB-project,

  • Fase 3: stappenplan voor een nationaal SBB-project.

In het rapport van fase 3 stelt IDATE, na een herhaling van de algemene context van, het doel en de situatie van de nationale markt, de voornaamste actiegebieden voor en de praktische maatregelen die moeten worden doorgevoerd om de Belgische markt voor ultrasnel breedbandinternet dynamischer te maken.

De FOD Economie heeft via zijn Algemene Directie Telecommunicatie en informatiemaatschappij zijn ontwerp van nationaal plan voor de uitrol van een snel en ultrasnel internetnetwerk voorgelegd aan een publieksraadpleging.

De publieksraadpleging begon op 27 februari en eindigde op 31 maart 2014. Er werd een herziene versie opgesteld van het ontwerp van nationaal plan waarin een gedeelte van de resultaten is opgenomen.

Laatst bijgewerkt
15 januari 2018