Belgium 2.0 -- Naar een succesvolle digitale transformatie van de economie: de rol van breedbandinfrastructuur en andere elementen

Uitgever
Centrale Raad voor het Bedrijfsleven
Publicatiedatum

Eind 2014 werd de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven door het Raadgevend Comité voor de telecommunicatie gevraagd een studie te coördineren over de bijdrage van de telecomsector aan de economie en de maatschappij. Om deze studie tot een goed einde te brengen werd door het secretariaat van de CRB een samenwerking opgezet met het Federaal Planbureau en de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie. Daarnaast werd ook een beroep gedaan op een aantal experten. Bijgaand rapport lijst de bevindingen van deze werkgroep op.

Laatst bijgewerkt
15 januari 2018