Table of Contents

  Een onderneming wordt als failliet beschouwd wanneer ze aanhoudend haar betalingen heeft gestaakt en het vertrouwen van haar schuldeisers heeft verloren (wankelen van het krediet). Een ontbonden vennootschap kan failliet worden verklaard tot 6 maanden na afsluiting van de vereffening.

  In 2020 gingen 7.203 btw-plichtige ondernemingen failliet, wat heeft geleid tot het verlies van 17.882 banen.

  Voor ondernemingen met minder dan 250 werknemers, de gebruikelijke drempel om van kleine en middelgrote ondernemingen te spreken, gingen 7.197 btw-plichtige kmo's failliet, waardoor 14.085 banen verloren zijn gegaan. Met een verschil van slechts 6 eenheden ten opzichte van het totale aantal faillissementen vertegenwoordigt die categorie van ondernemingen bijna alle in België geregistreerde faillissementen (99,9 %). Het contrast tussen die indicator en het banenverlies, dat in relatieve termen slechts 78,8 % van het totaal voor het jaar 2020 bedraagt, d.w.z. een verschil van 3.797 banen, is evenwel opvallend.

  Het jaar 2020 is in meer dan één opzicht uitzonderlijk en vertoont het laagste aantal faillissementen van de afgelopen tien jaar. Die krimp is vooral het gevolg van de beschermingsmaatregelen voor ondernemingen die in het kader van de gezondheidscrisis werden getroffen, met onder meer :

  • het moratorium op faillissementen,
  • het feit dat veel ondernemingsrechtbanken en griffies met een verminderde capaciteit werkten,
  • de steunmaatregelen voor ondernemingen op federaal, gewestelijk en lokaal niveau, enz.

  In deze rubriek worden twee verschillende, maar elkaar aanvullende benaderingen voorgesteld:

  • Een analyse van de verdeling van de faillissementen en het banenverlies: aan de hand van verschillende onderverdelingen wordt de evolutie van het aantal faillissementen bij kmo's en het resulterende banenverlies geïllustreerd, evenals hun relatieve aandeel in de totale bestudeerde populatie. De grootte van de onderneming (micro-onderneming, kleine of middelgrote onderneming), de bedrijfstak waarin ze actief is, het geografische gebied waar ze gevestigd is, het geslacht (man/vrouw) van haar bestuurder(s), haar rechtsvorm en haar leeftijd zijn criteria die in deze analyse aan bod komen.
  • Een evolutie doorheen de tijd: de pagina Jaarlijkse en maandelijkse evolutie van de faillissementen en het banenverlies schetst de evolutie doorheen de tijd, zodat opwaartse en neerwaartse trends van maand tot maand en van jaar tot jaar kunnen vastgesteld worden.
  Laatst bijgewerkt
  24 juni 2021