Elk jaar komen er honderden stuks nieuw speelgoed op de markt.  Wat te kiezen? Dit is vaak een moeilijke opdracht. Naast de hoeveelheid is er ook het cruciale probleem van de veiligheid van het gekochte speelgoed.

Wat is veilig speelgoed?

De definitie van speelgoed luidt "ieder product dat, al dan niet uitsluitend, ontworpen of kennelijk bestemd is om door kinderen onder de leeftijd van veertien jaar bij het spelen gebruikt te worden".

Speelgoed moet beantwoorden aan essentiële veiligheidseisen die door de wetgever worden opgelegd.

Het speelgoed, met inbegrip van de chemicaliën die erin vervat zijn, mag nooit de veiligheid van het kind of de gezondheid van de gebruikers in gevaar brengen, en dit onder normale gebruiksomstandigheden en een redelijkerwijs te verwachten gebruik door het kind.

De informatie op de verpakking en de gebruiksaanwijzing vestigt de aandacht van de gebruikers of toezichters op inherente gevaren en risico's op schadelijke gevolgen bij het gebruik van een bepaald type speelgoed, en op de manier om deze gevaren en risico’s te vermijden.

Aan welke voorwaarden moet speelgoed voldoen om in de handel gebracht te worden?

Speelgoed kan enkel op de markt worden gebracht als het beantwoordt aan de volgende voorwaarden:

  • het voldoet aan de essentiële veiligheidseisen;
  • het is voorzien van de CE-markering;
  • het draagt de naam en/of de firmanaam en/of het merkteken en het adres van de fabrikant en/of invoerder;
  • het is voorzien van duidelijk leesbare en gepaste aanwijzingen om de gevaren bij gebruik te beperken.

Wat moet u weten om speelgoed te kiezen?

Aan de veiligheid van speelgoed moet een bijzondere aandacht worden besteed. Het risico op verstikking, knellen, vergiftiging en snijwonden is reëel. Voorzichtigheid is dus geboden.

Hierna volgen enkele tips en veiligheidsregels om u te helpen een betrouwbaar product te kiezen en zo eventuele ongevallen te vermijden! Aan u om een goede keuze te maken!

Volg onze tips bij de aankoop .

Volg onze tips na de aankoop.

De veiligheid van speelgoed in Europa Bij kinderen jonger dan 5 jaar staat speelgoed op de vierde plaats in de top tien van oorzaken van ongevallen. Daarom doet de Europese Unie er alles aan om beschikkingen en veiligheidscriteria te versterken opdat kinderen altijd van het hoogste beschermingsniveau zouden genieten. Om het aantal ongevallen terug te schroeven, heeft de EU bovendien de bestaande regels over het op de markt brengen van speelgoed dat in de EU geproduceerd of ingevoerd wordt, verbeterd.

Voor meer informatie, raadpleeg de pagina betreffende de reglementering voor speelgoed.

Wat is de rol van de FOD Economie op het vlak van veiligheid van speelgoed?

De FOD Economie organiseert:

  • marktcontroles,
  • technische analyses, en
  • voorlichtingscampagnes voor fabrikanten en invoerders.

Een probleem met de veiligheid van speelgoed?

Heeft u vragen over de reglementering, neem dan contact op met ENSURE.

Wilt u gevaarlijk speelgoed melden, neem dan contact op met het centraal meldpunt.

Laatst bijgewerkt
8 augustus 2019