Controlecampagne - Speelgoed met magneten - 2016

Uitgever
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Publicatiedatum

Table of Contents

  Het doel van deze campagne was na te gaan of de op de markt aangeboden speelgoedartikelen die magneten bevatten, voldoen aan de veiligheidsvereisten van het koninklijk besluit (KB) van 19.01.2011 betreffende de veiligheid van speelgoed.

  De controles hadden enkel betrekking op de magneten (de grootte en de sterkte van de magneten en het gehalte aan nikkel) en op de admini-stratieve vereisten, inclusief waarschuwingen en de technische documentatie. Indien het speel-goed bestemd was voor kinderen jonger dan 3 jaar testte de FOD Economie het speelgoed ook op kleine onderdelen die ingeslikt kunnen worden.

  De FOD Economie beoogde het testen van ongeveer 15 verschillende speelgoedartikelen met magneten. De stalen werden gezocht bij distributeurs en fabrikanten/importeurs. Deze stalen werden bij voorkeur gekozen op basis van het bestaan van een vermoeden van non-conformiteit zoals bv. ontbrekende informatie op het product of te sterke magneten.

  De technische testen van de magneten werden uitgevoerd door het geaccrediteerde laboratorium Laboratoire national de métrologie et d'essais in Trappes, Frankrijk.

  Laatst bijgewerkt
  15 januari 2018