Table of Contents

  infografie -10 tips na de aankoop van speelgoed

  Verlucht nieuw speelgoed om eventuele chemische producten te doen verdwijnen.

  Verlucht het nieuwe speelgoed enkele dagen als het een sterke, eigenaardige of storende geur vertoont. Zo kunnen vluchtige chemische stoffen verdwijnen.

  Volg de instructies om speelgoed correct in elkaar te zetten

  Wanneer u speelgoed in elkaar zet, moet u nauwgezet de instructies volgen.

  Leer de kinderen aan om speelgoed goed te gebruiken.

  Houd de verpakkingen buiten het bereik van kinderen

  Verpakkingen, en vooral plastic zakken, moeten buiten het bereik van kinderen gehouden worden vanwege het verstikkingsgevaar.

  Houdt toezicht op uw spelende kinderen als de gebruiksaanwijzing dat aanraadt.

  U moet toezicht op uw spelende kinderen houden als de gebruiksaanwijzing het aanraadt.

  Voor bepaalde types speelgoed is het ook raadzaam om de veiligheidsvoorschriften (PDF, 239.65 KB) te volgen. Bijvoorbeeld voor het gebruik van steps, rolschaatsen en fietsen, moet het kind altijd een helm en eventueel andere beschermingsmiddelen dragen.

  Controleer regelmatig de staat van het speelgoed

  Door de staat van het speelgoed te controleren (let bijvoorbeeld op voor scherpe randen, roest op buitenspeelgoed en op fietsen en controleer of de naden goed dichtgenaaid zijn en of kleine stukjes, zoals oogjes, knoopjes, goed vastzitten) kunt u speelgoed dat stuk is sorteren en weggooien of herstellen. Een kind kan zich kwetsen aan gebroken of versleten speelgoed. Het kan schadelijk zijn voor zijn gezondheid en zijn veiligheid.

  Houd speelgoed bestemd voor oudere kinderen buiten het bereik van baby’s en peuters

  Houd "knoopbatterijen" buiten het bereik van kinderen

  "Knoopbatterijen moeten steeds buiten het bereik van kinderen liggen. Bij inslikken kan het zuur in de batterij vrijkomen en dodelijke inwendige brandwonden veroorzaken.

  Bewaar de gebruiksaanwijzing op een veilige plaats

  Leer uw kinderen om hun speelgoed in een koffer of een kast op te bergen om ongevallen te voorkomen

  Uw kinderen moeten leren om hun speelgoed op te bergen. Opgelet voor speelgoed op trappen of in doorgangen van het huis; ze kunnen zware valpartijen veroorzaken.

  Blijf op de hoogte van de terugroepacties van producten

  Terugroepacties worden meestal via verschillende media meegedeeld door de fabrikanten, verkopers of distributeurs zelf.

  Daarnaast bestaat er RAPEX, het Europees waarschuwingssysteem voor snelle uitwisseling van informatie, dat de speelgoedartikelen en producten voor kinderen meldt die jaarlijks uit de handel genomen worden. Raadpleeg de archieven voor vroegere teruggeroepen artikelen en schrijf u in om waarschuwingen per e-mail te ontvangen.

  Laatst bijgewerkt
  28 januari 2020