Table of Contents

  infografie-10-tips-aankoop-speelgoed.jpg

  Koop nooit speelgoed zonder CE-markering

  CEDe CE-markering staaft de conformiteit van speelgoed.

  De CE-markering geeft aan dat het artikel aan de essentiële veiligheidseisen voldoet.

  Hiermee verzekert de fabrikant dat het speelgoed alle veiligheidseisen die van toepassing zijn in de Europese Unie naleeft.

  De CE-markering wordt op zichtbare, leesbare en onuitwisbare wijze op het speelgoed of op de verpakking aangebracht.

  Kies speelgoed dat aangepast is aan de leeftijd van het kind

  Speelgoed moet zorgvuldig gekozen worden en liefst aangepast zijn aan de leeftijd van het kind, aan wat het kan en aan zijn vaardigheden.

  De volgende aanwijzingen kunnen u helpen om een goede keuze te maken:

  • de aanbeveling over de leeftijd en in het bijzonder het verbodspictogram voor kinderen van 0 tot 3 jaar,
  • de vermelding "niet geschikt voor kinderen jonger dan drie jaar", samen met de beschrijving van het gevaar.
  • de gebruiksaanwijzing.

  Controleer de veiligheid van speelgoed bestemd voor kinderen jonger dan 3 jaar

  Speelgoed bestemd voor kinderen jonger dan 3 jaar, mag geen kleine deeltjes bevatten die ze kunnen inslikken. Verstikking is de meest voorkomende doodsoorzaak met speelgoed.

  Het speelgoed:

  • mag niet breken,
  • mag geen scherpe randen hebben,
  • mag geen kleine onderdelen hebben (zoals oogjes, wieltjes, knoopjes) die kunnen losgetrokken worden,
  • mag geen lange kettingen, touwen of snoeren hebben; deze zijn ook gevaarlijk voor zuigelingen en peuters omdat ze verstrengeld of gewurgd kunnen raken.

  Let op voor luidruchtig speelgoed

  De gevoelige oren van kinderen kunnen schade oplopen door te hoge decibels. Het geluidsniveau van speelgoed wordt door de reglementering beperkt.

  Kijk uit voor speelgoed met eigenaardige of sterke geuren

  Sterke geuren van bepaald speelgoed kunnen ontstaan door vluchtige chemische stoffen. Het is echter niet omdat speelgoed een geur heeft, dat het onveilig is.

  De reglementering beperkt of verbiedt de aanwezigheid van bepaalde chemische stoffen.

  Kijk na of de batterijen in een beschermd compartiment zitten

  Batterijen moeten altijd buiten het bereik van kinderen liggen.

  De batterijen moeten opgeborgen zijn in een beschermd compartiment dat enkel met een instrument of door twee van elkaar gescheiden maar opeenvolgende acties kan geopend worden.

  Koop uw speelgoed in betrouwbare winkels en webwinkels

  Namaakspeelgoed kan gevaarlijk zijn, u koopt het best niet.

  Indien u tweedehands speelgoed koopt, controleer steeds goed de staat van dat speelgoed.

  Let op met beschadigde knuffeldieren!

  Ga na of het adres van de fabrikant en/of van de invoerder aangebracht is

  Het adres van de fabrikant en/of van de invoerder moet op het speelgoed of op de verpakking ervan vermeld staan, of in een document dat bij het speelgoed gevoegd is.

  Opgelet: een website wordt niet beschouwd als een contactadres.

  Lees altijd de waarschuwingen, de instructies en de gebruiksaanwijzing

  Lees altijd de gebruiksaanwijzing en de waarschuwingen om zeker te zijn dat het speelgoed geschikt is voor de leeftijd van het kind. De gebruiksaanwijzing, de waarschuwingen en de veiligheidsvoorschriften, gevoegd bij het speelgoed dat op de Belgische markt wordt gebracht, moeten minstens opgesteld zijn in de taal of de talen van het taalgebied waar het speelgoed ter beschikking gesteld wordt.

  Wanneer het voor een veilig gebruik nodig is, zijn op bepaalde speelgoedartikelen waarschuwingen aangebracht die de aangewezen gebruiksbeperkingen specificeren (PDF, 239.65 KB).

  De gebruiksbeperkingen die van belang zijn voor de gebruiker, zijn:

  • een minimum- of een maximumleeftijd;
  • een minimum- of een maximumgewicht;
  • de noodzaak om erop toe te zien dat het speelgoed onder het toezicht van een volwassene gebruikt wordt;
  • en soms de vaardigheden van de gebruiker.

  De waarschuwingen moeten:

  • goed zichtbaar zijn;
  • makkelijk leesbaar zijn;
  • goed verstaanbaar zijn;
  • opgesteld zijn in de taal/talen van het taalgebied;
  • nauwkeurig zijn, en
  • voorafgegaan worden door het woord "Waarschuwing".

  Waarschuwingen mogen niet strijdig zijn met het gebruik van het speelgoed waarvoor het bestemd is. Bovendien moeten ze vermeld zijn op het speelgoed of op de verpakking en eventueel bijkomend in de gebruiksvoorschriften.

  Opgelet: niet alle speelgoed is voor elk kind geschikt. Lees de aanbevelingen in verband met de veiligheid (PDF, 239.65 KB) en neem ze ernstig. Bijvoorbeeld, het gebruik van rolschaatsen, fietsen en scooters voor kinderen vereist het dragen van beschermingsmiddelen zoals een helm. Deze speelgoedartikelen mogen niet op de openbare weg gebruikt worden omwille van het risico op verkeersongevallen.

  Opgelet: bepaalde categorieën speelgoed moeten voorzien worden van waarschuwingen of een pictogram, eigen aan de desbetreffende categorie van speelgoed.

  Speelgoed voor kinderen ouder dan drie jaar kan bijvoorbeeld aantrekkelijk zijn voor kleinere kindjes, maar voor hen een gevaar opleveren. Dat speelgoed moet dan vermelden:

  • de waarschuwing "niet geschikt voor kinderen jonger dan drie jaar";
  • en/of het pictogram verbode voor kinderen tussen 0 en 3 jaar;
  • het woord "waarschuwing" voorafgaand aan de waarschuwing/het pictogram;
  • de reden/motivatie van het gevaar.

  Raadpleeg de lijst met specifieke waarschuwingen, boodschappen en informatie. (PDF, 239.65 KB)

  Gebruik altijd uw gezond verstand

  Een laatste tip: ga na of er een type-, partij-, serie- of modelnummer vermeld is of een ander element waarbij de identificatie van het speelgoed mogelijk is. Dit identificatiemiddel moet op het speelgoed of op de verpakking of in een bijgevoegd document aangebracht worden.

  Laatst bijgewerkt
  28 februari 2018