Een gevaarlijk product is een product dat voor de consument risico’s met zich meebrengt.

De reglementering bepaalt dat enkel veilige producten en diensten op de markt gebracht mogen worden. Een product of dienst mag dus geen risico met zich mee brengen voor de gebruiker, wanneer deze het product gebruikt onder normale of voorzienbare omstandigheden.

Een onveilig product dat in één Europees land uit de handel genomen wordt, kan in een ander Europees land nog lang verder verkocht worden indien er geen uitwisseling van informatie zou zijn tussen deze landen. Voor snelle uitwisseling van informatie over gevaarlijke producten, bestaat er het waarschuwingssysteem Rapex.

Er bestaat nog een andere databank met informatie over productveiligheid, namelijk ICSMS. Een groot deel van de databank is enkel voor de overheden toegankelijk, maar een lijst met verboden producten, kunt u vrij raadplegen.

Laatst bijgewerkt
23 mei 2018

Laatste nieuws voor dit thema

 1. Kwaliteit & veiligheid

  Werelddag van de metrologie: revolutionaire maatstaven

 2. Consumentenbescherming
  Mededinging
  Kwaliteit & veiligheid
  Ondernemingen
  Energie
  Online

  Jaarverslag van de FOD Economie

 3. Consumentenbescherming
  Kwaliteit & veiligheid

  Speelgoed met zachte vulling en pailletten