In deze rubriek vindt u een database over verboden toestellen. Ze heeft betrekking op goederen in de domeinen: 

  • elektriciteit (Laagspanningsrichtlijn, richtlijn over de elektromagnetische compatibiliteit, toestellen bestemd voor gebruik in een explosieve omgeving);
  • gas (richtlijn over gastoestellen);
  • energie-etikettering en het energierendement van verschillende toestellen (warmwaterketel, koelkasten,...).

Wettelijk kader

De wetgeving die van toepassing is op die producten is de omzetting van een aantal Europese richtlijnen over het vrije verkeer. Om te verifiëren of de toestellen die op de markt zijn of in gebruik zijn voldoen aan de essentiële eisen vermeld in deze Europese richtlijnen, worden er steekproefsgewijze controles en proeven uitgevoerd door erkende laboratoria.

Als bevestigd wordt dat een toestel niet voldoet aan de essentiële eisen, dan wordt aan de bevoegde minister een ministerieel besluit ter goedkeuring voorgelegd, met een verbod om het betwiste toestel op de markt te brengen.

De Algemene Directie Energie (PDF, 27.68 KB) oefent toezicht uit op het vrije verkeer van die producten

Recuperatie van gebruikte huishoudapparaten

De vzw "Recupel" houdt zich bezig met de recuperatie van verboden toestellen. Bijkomende inlichtingen vindt u op http://www.recupel.be/.

U kunt ook contact opnemen met de heer PICRON, attaché - diensthoofd bij de Algemene Directie Energie, of met zijn secretariaat.

Laatst bijgewerkt
28 september 2021