Voorkomen en bestrijden van zelfgemaakte explosieven

Uitgever
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie ; VBO ; Federale Politie
Publicatiedatum

Table of Contents

  Precursoren voor explosieven zijn stoffen of mengsels van stoffen die kunnen worden misbruikt voor het illegaal vervaardigen van explosieven. De interventie gericht op een terroristische cel in Verviers begin 2015 en de terroristische aanslagen op Brussels Airport en in het metrostation Maalbeek op 22 maart 2016, tonen jammer genoeg aan dat de kennis voor het aanmaken van huisgemaakte explosieven met dergelijke stoffen aanwezig is en er geen sprake meer is van geïsoleerde incidenten.

  Sinds 2 september 2014 is een Europese verordening van toepassing in de strijd tegen misbruik van deze stoffen. Zij voorziet in een aantal verplichtingen en verboden voor dergelijke stoffen.

  Het betreft

  • enerzijds een verbod om bepaalde precursoren voor explosieven aan te bieden aan particulieren en

  • anderzijds een verplichting om verdachte transacties, verdwijningen en diefstallen te melden.

  Een Belgische wet van 15 juli 2016 voorziet daarbij in nadere regels op nationaal niveau.

  Het wettelijke kader voorziet erin dat alle personen, zowel ondernemingen als particulieren, die mogelijk in contact komen met precursoren voor explosieven, een rol te spelen hebben.

  In deze brochure wordt meer duidelijkheid geboden over

  • de stoffen die aan beperkingen onderhevig zijn,

  • wat ondernomen kan worden,

  • aandachtspunten en dergelijke meer.

  De nodige waakzaamheid en aandacht voor het fenomeen door de bedrijfswereld, speelt een cruciale rol in het in staat stellen van de politie- en inspectiediensten om dergelijke activiteiten te detecteren en te voorkomen.

  Laatst bijgewerkt
  15 januari 2018