Table of Contents

    ICSMS (Internet-based Information and Communication System for Europe wide cross-border Market Surveillance of technical products) is een Europees systeem dat informatie over productveiligheid bevat en deze ter beschikking stelt via internet.

    De informatie is vooral afkomstig van controleactiviteiten uitgevoerd door de autoriteiten en hebben zowel betrekking op gevaarlijke producten als op ongevaarlijke producten.

    De website van ICSMS bestaat uit een intern luik en een openbaar luik. Alleen de autoriteiten hebben toegang tot een groot deel van de database, met daarin de resultaten van de tests, de gegevens van de fabrikanten en de distributeurs, foto’s en andere vertrouwelijke informatie. Het openbaar luik is bestemd voor de consumenten en fabrikanten. Het bevat onder meer openbare informatie over gevaarlijke producten en vrijwillige waarschuwingen en terugroepingen door de industrie.

    Laatst bijgewerkt
    29 mei 2018