Table of Contents

  Safety Gate (voorheen RAPEX) is een Europees alarmsysteem voor snelle uitwisseling van informatie tussen de Europese lidstaten over gevaarlijke producten met uitzondering van voedingsmiddelen, farmaceutica en medische hulpmiddelen.

  Nationale overheden waarschuwen het centrale contactpunt bij de Europese Commissie wanneer zij gevaarlijke producten op de hun markt ontdekken. Wanneer de Europese Commissie vervolgens de informatie doorstuurt naar de andere lidstaten, kan de verkoop van het product ook in deze landen worden verboden of aan voorwaarden worden gebonden.

  Hierdoor wordt gegarandeerd dat alle lidstaten snel op de hoogte worden gebracht van de aanwezigheid van producten op de Europese markt die een risico vormen voor de veiligheid van de consument.

  U kunt een wekelijks overzicht van de gemelde gevaarlijke producten consulteren op de website van de Europese Commissie. Deze meldingen bevatten informatie over het product, het gevaar en de maatregelen die genomen werden door de autoriteiten.

  Het Belgisch Safety Gate contactpunt is het Centraal Meldpunt voor Producten. Wanneer een product gesignaleerd wordt via het systeem, maakt het Centraal Meldpunt een eerste analyse en selectie. Indien de melding voor België relevant blijkt, wordt de melding doorgestuurd naar de bevoegde dienst, zodat deze op het terrein controle kan uitvoeren.

  Wekelijks overzicht van de gemelde gevaarlijke producten (in het Engels)

  Laatst bijgewerkt
  12 maart 2021