Table of Contents

  Het positieve luik van de Centrale bevat de gegevens van alle lopende consumentenkredietovereenkomsten en hypothecaire kredieten die in België werden toegekend.

  Deze databank wordt aangevuld door de kredietgevers. Zij zijn verplicht om binnen 2 werkdagen na het sluiten van de kredietovereenkomst de Centrale hiervan op de hoogte te brengen. Vervolgens registreert de Centrale de meegedeelde gegevens in het positief luik.

  Als het krediet is terugbetaald in overeenstemming met wat er werd afgesproken, dan worden de gegevens over deze overeenkomsten 3 maanden en 8 dagen na de vervaldatum van de overeenkomst automatisch gewist.

  Als u het krediet vroegtijdig terugbetaalt of als er een einde wordt gesteld aan de kredietopening die u geniet, dan moet de kredietgever de Centrale hiervan op de hoogte brengen binnen 2 werkdagen na terugbetaling van de verschuldigde bedragen en worden de respectieve gegevens in de Centrale gewist.

  Als u het krediet daarentegen niet terugbetaalt, worden uw gegevens net zolang bewaard in het positieve gedeelte van de Centrale als ze in het negatieve gedeelte opgenomen blijven.

  Als u meerdere kredietopeningen heeft, worden deze allemaal geregistreerd in het positieve gedeelte, ongeacht of u ze gebruikt of niet.

  Aangezien de kredietgever verplicht is om de Centrale voor Kredieten aan Particulieren te raadplegen, kan dit de beslissing om u al dan niet een ander krediet toe te kennen, beïnvloeden.

  Het kan dan ook interessant zijn om kredietopeningen die u niet gebruikt te beëindigen.

  Laatst bijgewerkt
  3 januari 2019