Table of Contents

  De kredietgever is verplicht om bij het onderzoek van uw aanvraag de Centrale voor kredieten aan particulieren te raadplegen.

  Deze Centrale bevat de gegevens van alle lopende contracten van de consumentenkredieten en hypothecaire kredieten die in België werden toegekend.

  De Centrale voor kredieten aan particulieren bestaat uit twee luiken: een positief luik en een negatief luik.

  Het positieve luik van de Centrale bevat de gegevens van alle lopende consumentenkredietovereenkomsten en hypothecaire kredieten die in België werden toegekend.

  In het negatief luik, de zogenaamde “Zwarte lijst”, bevat alle wanbetalers die hun kredieten niet tijdig hebben terugbetaald. Nadat u uw situatie hebt rechtgezet, blijven uw gegevens nog 12 maanden bewaard.

  Het is niet omdat u opgenomen bent in een bestand dat de kredietgever u het gevraagde krediet niet zal toekennen. Hij zal u wellicht bijkomende vragen stellen om de redenen voor de moeilijkheden in het verleden te vernemen en te weten of uw huidige situatie al dan niet vergelijkbaar is met de situatie op het ogenblik dat u moeilijkheden had.

  Laatst bijgewerkt
  16 februari 2022

  Laatste nieuws voor dit thema

  1. Consumentenbescherming
   Financiële diensten
  2. Consumentenbescherming
   Verkoop
   Mededinging
   Ondernemingen
   Online
   Financiële diensten