De kredietgever is verplicht om de Centrale voor kredieten aan particulieren van de Nationale Bank van België te raadplegen bij het onderzoek van een kredietaanvraag die door een particulier voor privédoeleinden wordt ingediend.

Die Centrale bevat informatie over alle lopende contracten van de consumentenkredieten en hypothecaire kredieten die door particulieren voor privédoeleinden worden afgesloten. De registreert ook wanbetalingen onder die contracten.

De Centrale bestaat uit twee luiken:

  • een positief luik dat bevat de gegevens van  consumentenkredietovereenkomsten en hypothecaire kredieten die onder het toepassingsgebied van de wet vallen en die in België werden toegekend
  • een negatief luik, zogenaamde “Zwarte lijst”, dat bevat alle wanbetalers die hun kredieten niet hebben terugbetaald zoals door de wet vereist.

Wie kan de Centrale voor kredieten aan particulieren raadplegen?

Particulieren en kredietgevers kunnen de gegevens van de Centrale raadplegen.

Alle consumenten kunnen hun eigen kredietgegevens in de Centrale raadplegen.

Voor meer informatie ga naar de pagina Recht op inzage van opgenomen gegevens in de Centrale voor kredieten aan particulieren.

Laatst bijgewerkt
11 april 2024