Table of Contents

  Een consumentenkrediet kan verschillende vormen aannemen.

  Elk van deze vormen worden hierna verder in detail besproken.

  Lening op afbetaling

  De lening op afbetaling is een lening met een bepaalde looptijd en vaste maandelijkse termijnen.
  Het tijdstip waarop de lening volledig moet zijn terugbetaald ligt op voorhand vast. Elke maand betaalt u op dezelfde dag (bv. de 5e) een vast bedrag terug.

  Verkoop op afbetaling

  We spreken van “verkoop op afbetaling” als u een goed koopt of een dienst aanschaft, en wanneer u die aankoop in maandelijkse schijven betaalt.

  Een bijzondere vorm is het “ballooncontract”, al kan dat ook een lening op afbetaling zijn. Meestal financiert u er een auto mee. U betaalt het krediet dan terug in kleine maandelijkse bedragen en 1 groot bedrag op het einde van het contract. Om dat laatste grote bedrag terug te betalen krijgt u drie opties.

  • U betaalt het bedrag en houdt de auto
  • U betaalt het bedrag door de auto terug te geven.

  • U betaalt het bedrag door de auto terug te geven en koopt een andere auto die u eventueel opnieuw financiert.

  Het voordeel is dat u altijd met een relatief nieuwe auto kunt rijden, het nadeel is dat u altijd aan het afbetalen bent.

  Let op: lees ook goed de voorwaarden over het gebruik van de auto, bijvoorbeeld, het contract bepaalt dikwijls het aantal kilometers dat u maximaal mag rijden zonder extra te betalen.

  Het ballooncontract verschilt van een financieringshuur (‘leasing’) doordat u onmiddellijk eigenaar wordt van de auto. Bij een financieringshuur blijft de kredietgever-verhuurder eigenaar tot het einde van de overeenkomst, waarna u kunt kiezen om de auto te kopen.

  Let ook op met reclame voor een autokrediet die de kleine maandbedragen in de verf zet, dikwijls gaat het dan om een ballooncontract.

  De verkoper mag u niet vragen om al een bedrag te betalen zolang u de kredietovereenkomst niet hebt ondertekend. Zelfs als hij uw kredietaanvraag aanvaardt, dan nog mag uw verkoper u niet om een voorschot vragen. U kunt dit kredietaanbod immers nog perfect weigeren. Pas op het moment dat u de kredietovereenkomst ondertekent, kan uw verkoper u vragen om een voorschot te betalen.

  Let op bij het betalen van een voorschot in contanten. In de strijd tegen het witwassen en de financiering van terrorisme is het namelijk niet toegelaten om bedragen van meer dan 3.000 euro contant te betalen.

  Financieringshuur (leasing)

  Financieringshuur is een overeenkomst waarbij u een goed huurt en waarbij u na afloop van de huurtermijn de mogelijkheid hebt om het gehuurde goed te kopen.

  Kredietopening

  Met een kredietopening beschikt u over een geldreserve die u kunt gebruiken in functie van uw behoeften. Vaak beschikt u over een kaart.

  Overbruggingskrediet

  Bij een overbruggingskrediet krijgt u gedurende een korte periode geld voorgeschoten, in afwachting van de ontvangst van een aanzienlijk bedrag. Wanneer u het verwachte bedrag ontvangen hebt, kunt u met een deel hiervan het overbruggingskrediet in één keer terugbetalen.

  Geoorloofde debetstand op een rekening

  De geoorloofde debetstand op een rekening is een bijzondere vorm van kredietopening. Hij laat u toe om op uw zichtrekening onder nul (“in het rood”, “in min”) te gaan als u niet of niet meer over voldoende geld op uwrekening beschikt, en toch

  • betalingen moet verrichten in een winkel,

  • geld moet afhalen aan een bankautomaat,

  • overschrijvingen moet doen, enz.

  Overschrijding

  De overschrijding is een geoorloofde debetstand op een rekening die de bank stilzwijgend toestaat. Dat gebeurt als de bank toelaat dat je onder nul gaat zonder dat je een contract van geoorloofde debetstand hebt, of als ze toelaat dat je het bedrag van de overeengekomen geoorloofde debetstand overschrijdt. In dat geval mag de bank geen nalatigheidsinteresten aanrekenen.

  Laatst bijgewerkt
  12 februari 2018