Table of Contents

  Ons land versterkt het toezicht op het elektriciteitsverbruik en bevoorradingszekerheid van België.

  Deze schikking is verbanden met de huidige geopolitieke omstandigheden en de nieuwe Europese verplichtingen om de vraag naar elektriciteit te verminderen.

  Die monitoring omvat een onderzoek van het totale elektriciteitsverbruik en het piekverbruik in de afgelopen kalendermaand. Deze gegevens zijn voorlopige gegevens die worden bepaald door een gevalideerde methodologie. De definitieve maandelijkse gegevens zijn 2 maanden na het einde van de voorgaande maand beschikbaar en worden op de pagina Maandelijkse elektriciteitsproductie gepubliceerd.

  Een jaarlijks overzicht van de belangrijkste Belgische energiegegevens vindt u ook in de Energy Key Data.

  Infografiek 1. Overzicht van de belangrijkste maandelijkse indicatoren van de Belgische elektriciteitsbevoorradingszekerheid.

  Bron: FOD Economie – Algemene Directie Energie.

  Infografiek 2 geeft een overzicht van de Belgische maandelijkse elektriciteitsopwekking, verdeeld per energiebron. De netto-invoer van elektriciteit wordt toegevoegd, positief of negatief, afhankelijk van de vraag of de invoer van elektriciteit hoger of lager is dan de uitvoer. Deze waarden worden uitgedrukt in terawattuur (TWh). Sinds januari 2021 is de netto-invoer voornamelijk negatief.

  Infografiek 2. Overzicht van de Belgische elektriciteitsbevoorrading (TWh)

  Bron: FOD Economie – Algemene Directie Energie.

  Elektriciteitsverbruik in België

  Op 6 oktober 2022 werd verordening (EU) 2022/1854 betreffende een noodinterventie in verband met de hoge energieprijzen vastgesteld. Artikel 3 van die verordening is gericht op een vrijwillige vermindering van de totale vraag naar elektriciteit in alle lidstaten deze winter met 10 %.

  De vermindering van het elektriciteitsverbruik met 10 % is voorzien in de periode van 1 november 2022 tot en met 31 maart 2023, vergeleken met het gemiddelde verbruik van de afgelopen vijf jaar in dezelfde periode.

  De niet-bindende doelstelling om de vraag terug te dringen voor België wordt gepresenteerd in infografieken 3 en 4. De rode stippen op infografiek 3 geven de maandelijkse verbruiksdoelstelling aan indien de vermindering met 10 % gelijkmatig wordt gespreid over de periode tussen 1 november 2022 en 31 maart 2023.

  Infografiek 3 presenteert het maandelijkse elektriciteitsverbruik in België. Het omvat elektriciteit afgenomen van het net, maar ook zelfverbruik en wordt uitgedrukt in terawattuur (TWh).

  In december 2022 verbruikte België bijna 6,7 TWh. Dit verbruik is 7,4 % lager dan het gemiddelde van de afgelopen vijf jaar voor deze maand.

  Infografiek 3. Maandelijkse elektriciteitsverbruik in België (TWh)

  Bron: FOD Economie – Algemene Directie Energie.

  Om de vrijwillige vermindering van de elektriciteitsvraag met 10 % ten opzichte van de referentieperiode te realiseren, moet België tussen 1 november 2022 en 31 maart 2023 het maximale verbruiksdoelstelling van ongeveer 32,2 TWh halen. Infografiek 4 toont de gerealiseerde en verwachte vorderingen op weg naar die doelstelling.

  Infografiek 4. Vooruitgang op weg naar de doelstelling van een maximaal verbruik van 32,2 TWh tussen 1 november 2022 en 31 maart 2023 (TWh)

  Bron: FOD Economie – Algemene Directie Energie.

  Piekverbruik in België

  De Europese verordening van 6 oktober 2022 bepaalt ook in artikel 4 dat elke lidstaat zijn elektriciteitsvraag op piekmomenten met 5 % moet verminderen ten opzichte van het gemiddelde van de afgelopen vijf jaar (2017-2021).

  Deze vermindering van het piekuurverbruik met 5 % is een verplichte doelstelling van verordening (EU) 2022/1854. Het bestrijkt ook de periode van 1 november 2022 tot en met 31 maart 2023.

  Piekuren in België werden door de Belgische transmissiesysteembeheerder (Elia) gedefinieerd als de periode tussen 16 uur en 20 uur, exclusief weekends en feestdagen.

  Voor december 2022 was het gemiddelde piekuurverbruik 9,6 % lager dan normaal, aldus Elia. De doelstelling om de piekuren met 5 % te verminderen is dus gehaald.

  Laatst bijgewerkt
  1 februari 2023