Table of Contents

  Ons land versterkt het toezicht op het elektriciteitsverbruik en bevoorradingszekerheid van België.

  Deze schikking is verbonden met de huidige geopolitieke omstandigheden en de nieuwe Europese verplichtingen om de vraag naar elektriciteit te verminderen, die deze winter van toepassing waren.

  Die monitoring omvat een onderzoek van het totale elektriciteitsverbruik en het piekverbruik in de afgelopen kalendermaand. Deze gegevens zijn voorlopige gegevens die worden bepaald door een gevalideerde methodologie. De definitieve, en meer gedetailleerde maandelijkse gegevens zijn 2 maanden na het einde van de voorgaande maand beschikbaar en worden op de pagina Maandelijkse elektriciteitsproductie gepubliceerd.

  Een jaarlijks overzicht van de belangrijkste Belgische energiegegevens vindt u ook in de Energy Key Data.

  Infografiek 1 hieronder presenteert de belangrijkste indicatoren voor de voorgaande maand, evenals de eindresultaten die België deze winter heeft behaald betreffende de Europese doelstellingen.

  Infografiek 1. Overzicht van de belangrijkste maandelijkse indicatoren van de Belgische elektriciteitsbevoorradingszekerheid.

  Bron: FOD Economie – Algemene Directie Energie.

  Infografiek 2 geeft een overzicht van de Belgische maandelijkse elektriciteitsopwekking, verdeeld per energiebron. De netto-invoer van elektriciteit wordt toegevoegd, positief of negatief, afhankelijk van de vraag of de invoer van elektriciteit hoger of lager is dan de uitvoer. Deze waarden worden uitgedrukt in terawattuur (TWh).

  Infografiek 2. Overzicht van de Belgische elektriciteitsbevoorrading (TWh)

  Bron: FOD Economie – Algemene Directie Energie.

  Elektriciteitsverbruik in België

  Op 6 oktober 2022 werd verordening (EU) 2022/1854 betreffende een noodinterventie in verband met de hoge energieprijzen vastgesteld. Artikel 3 van die verordening is gericht op een vrijwillige vermindering van de totale vraag naar elektriciteit in alle lidstaten deze winter met 10 %.

  De vermindering van het elektriciteitsverbruik met 10 % was voorzien in de periode van 1 november 2022 tot en met 31 maart 2023, vergeleken met het gemiddelde verbruik van de afgelopen vijf jaar in dezelfde periode.

  De niet-bindende doelstelling om de vraag terug te dringen voor België wordt gepresenteerd in infografieken 3 en 4. De rode stippen op infografiek 3 geven de maandelijkse verbruiksdoelstelling aan indien de vermindering met 10 % gelijkmatig wordt gespreid over de periode tussen 1 november 2022 en 31 maart 2023.

  Infografiek 3 presenteert het maandelijkse elektriciteitsverbruik in België. Het omvat elektriciteit afgenomen van het net, maar ook zelfverbruik en wordt uitgedrukt in terawattuur (TWh).

  Infografiek 3. Maandelijkse elektriciteitsverbruik in België (TWh)

  Bron: FOD Economie – Algemene Directie Energie.

  Om de vrijwillige vermindering van de elektriciteitsvraag met 10 % ten opzichte van de referentieperiode te realiseren, moest België tussen 1 november 2022 en 31 maart 2023 het maximale verbruiksdoelstelling van ongeveer 32,2 TWh halen. Infografiek 4 toont de gerealiseerde en verwachte vorderingen op weg naar die doelstelling.

  Infografiek 4. Vooruitgang op weg naar de doelstelling van een maximaal verbruik van 32,2 TWh tussen 1 november 2022 en 31 maart 2023 (TWh)

  Bron: FOD Economie – Algemene Directie Energie.

  Tussen november 2022 en maart 2023 heeft België ongeveer 32,3 TWh verbruikt. Het totale elektriciteitsverbruik werd dus gemiddeld bijna 10 % lager dan in de afgelopen 5 jaar.

  Piekverbruik in België

  De Europese verordening van 6 oktober 2022 bepaalde ook in artikel 4 dat elke lidstaat zijn elektriciteitsverbruik op piekmomenten met 5 % moet verminderen ten opzichte van het gemiddelde van de afgelopen vijf jaar (2017-2021).

  Deze vermindering van het piekverbruik met 5 % was een verplichte doelstelling van verordening (EU) 2022/1854. Het omvatte ook de periode van 1 november 2022 tot en met 31 maart 2023.

  Piekuren in België werden door de Belgische transmissiesysteembeheerder (Elia) gedefinieerd als de periode tussen 16 uur en 20 uur, exclusief weekends en verlofperioden.

  Infografiek 5 toont de gerealiseerde en verwachte vorderingen op weg naar die doelstelling. De getoonde waarden gaan over het gemiddelde piekverbruik gedurende 1 uur in de vooraf gedefinieerde piekuren.

  Tussen november 2022 en maart 2023 werden bijna 238 GWh “bespaard” tijdens de piekuren, wat neerkomt op een gemiddelde daling van 7,7% in vergelijking met het gemiddelde van de afgelopen vijf jaar. De doelstelling om het piekverbruik met 5 % te verminderen werd dus gehaald.

  Infografiek 5. Gemiddelde elektriciteitsverbruik tijdens piekuren in België (GWh)

  Bron: Elia
  Laatst bijgewerkt
  23 februari 2024