""

Belgian Energy Data Overview - zomer 2023

Uitgever
Séverine Waterbley
Auteur(s)

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Publicatiedatum

Table of Contents

  Het Belgian Energy Data Overview geeft een overzicht van de meest recente officiële beschikbare gegevens over de energiemarkt in België. Het wordt twee keer per jaar gepubliceerd:

  • in de zomer (voorlopige gegevens)
  • in de winter (definitieve gegevens)

  De zomereditie 2023 van de Belgian Energy Data Overview geeft vroege maar voorlopige cijfers die hebben betrekking op 2022. Ze vormen een betrouwbare eerste schatting en zullen aan het eind van het jaar worden bevestigd (in voorgaande jaren is een maximaal verschil van ongeveer 1 procentpunt waargenomen tussen voorlopige en definitieve gegevens).

  De FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie is als enige verantwoordelijk is voor de voorlopige gegevens die in de zomer gepubliceerd worden. De gegevens die onder gewestelijke bevoegdheid vallen (voornamelijk gegevens over hernieuwbare energiebronnen, met uitzondering van windenergie op zee en biobrandstoffen) werden geschat door de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, zonder validatie door de gewestelijke autoriteiten.

  Highlights van deze editie

  • In 2022 bedraagt het totale verbruik van primaire energie 52,1 Mtoe. Dat is een daling van 8,1 % ten opzichte van 2021.
  • Het aandeel van aardolieproducten in het totale eindverbruik van het land is licht gedaald, maar blijft dominant (47,2 % in 2022)
  • Volgens de berekeningsregels in richtlijn 2018/2001 bedraagt het aandeel van hernieuwbare energiebronnen in het eindenergieverbruik 13,4 % in 2022. Dat percentage is hoger dan de minimaal vereiste waarde of "baseline" van 13 % die wordt opgelegd door richtlijn 2018/2001.

  Voor meer informatie, lees ook de rubriek “Energie in cijfers”.

  Laatst bijgewerkt
  3 juli 2023