De Algemene Directie Energie van de FOD Economie is o.a. verantwoordelijk voor het verzamelen, verwerken, analyseren en gebruiken van energiegegevens voor prospectieve doeleinden. De energiegegevens verspreiden die relevant, objectief en noodzakelijk zijn voor een volledig begrip van de energiemarkt om het energiebeleid voor te bereiden, uit te voeren en op te volgen, behoort ook tot haar opdracht.

De AD Energie:

  • verzamelt, verwerkt en analyseert statistische gegevens over de verschillende vectoren of energiebronnen (aardolie, aardgas, elektriciteit en warmte, vaste brandstoffen, hernieuwbare energiebronnen)
  • realiseert energiebalansen
  • berekent de maximumverkoopprijzen van aardolieproducten volgens het programmacontract
  • bezorgt statistische gegevens aan internationale organisaties (International Energy Agency, Europese Commissie, Eurostat, VN, ...)
  • staat in voor de informatie voor de economische actoren, het maatschappelijk middenveld en de burgers via de website van de FOD Economie, publicaties zoals de Belgian Energy Data Overview, vragen beantwoorden, ...
  • verzorgt complementaire analyses over het energieverbruik in België, zoals de analyse van het energieverbruik van huishoudens

Vragen?

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Algemene Directie Energie
North Gate III
Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel
Tel.: +32 2 277 81 80
Fax: +32 2 277 52 01 
E-mail: E2-EMES@economie.fgov.be

Laatst bijgewerkt
23 februari 2024