Maandelijkse elektriciteitsproductie per energiebron in GWh

Elektriciteitsproductie per energiebron in GWh
Bron: FOD Economie – AD Energie

In de 12 maanden van augustus 2018 tot juli 2019 varieerde de maandelijkse brutoproductie van elektriciteit tussen 4.723 GWh (in september 2018) en 7.684 GWh (in januari 2019). In de periode september 2018 – november 2018 waren 4 van de 7 nucleaire installaties volledig buiten dienst door technische problemen.

Om het ontbreken van deze productie te compenseren werd er voornamelijk beroep gedaan op aardgasinstallaties en invoer uit het buitenland (tot 2.000 GWh netto-invoer tijdens deze periode. In maart 2019 werd de hoogste elektriciteitsproductie van windenergie gemeten: 1.092 GWh ofwel ongeveer 15 % van het binnenlands verbruik (ongeveer 7.000 GWh).

De elektriciteitsproductie op basis van wind- en zonne-energie kent een sterke schommeling (tussen 419 GWh en 1.092 GWh voor windenergie, en tussen 57 GWh en 506 GWh voor zonne-energie) vanwege het intermitterende karakter van deze energiebronnen.

Hernieuwbare energiebronnen

Elektriciteitsproductie in GWh op basis van hernieuwbare energiebronnen in juli 2019

Elektriciteitsproductie op basis van hernieuwbare energie
Bron: FOD Economie – AD Energie

 

In juli 2019 bedroeg de elektriciteitsproductie op basis van hernieuwbare energiebronnen 1.326 GWh, wat ongeveer overeenkomt met de consumptie van 380.000 gezinnen. De voornaamste bijdragen zijn afkomstig van windenergie (419 GWh) en zonne-energie (479 GWh).

Elektriciteitsproductie in GWh op basis van windenergie in de periode augustus 2018-juli 2019 (12 maanden)
 

Elektriciteitsproductie op basis van windenergie
Bron:  FOD Economie – AD Energie

 

De wintermaanden 2018-2019 waren zeer gunstig voor de productie van elektriciteit op basis van windenergie. De vorige recordproductie (929 GWh), daterend van januari 2018, werd een eerste maal overschreden in december 2018 (993 GWh), om vervolgens in maart 2019 nogmaals overschreden te worden (1.092 GWh).

Contact  E2-EMES@economie.fgov.be

Laatst bijgewerkt
25 september 2019