Maandelijkse elektriciteitsproductie per energiebron in GWh

Elektriciteitsproductie per energiebron in GWh
Bron: FOD Economie – AD Energie

In de 12 maanden van mei 2018 tot april 2019 varieerde de maandelijkse brutoproductie van elektriciteit tussen 4.723 GWh (in september 2018) en 7.596 GWh (in januari 2019). In de periode september 2018 – november 2018 waren 4 van de 7 nucleaire installaties volledig buiten dienst door technische problemen.

Om het ontbreken van deze productie te compenseren werd er voornamelijk beroep gedaan op aardgasinstallaties en invoer uit het buitenland (tot 2.000 GWh netto-invoer tijdens deze periode. In maart 2019 werd de hoogste elektriciteitsproductie van windenergie gemeten: 1.097 GWh ofwel ongeveer 15 % van het binnenlands verbruik (ongeveer 7.000 GWh).

De elektriciteitsproductie op basis van wind- en zonne-energie kent een sterke schommeling (tussen 292 GWh en 1.097 GWh voor windenergie, en tussen 61 GWh en 558 GWh voor zonne-energie) vanwege het intermitterende karakter van deze energiebronnen.

Hernieuwbare energiebronnen

Elektriciteitsproductie in GWh op basis van hernieuwbare energiebronnen in april 2019

Elektriciteitsproductie op basis van hernieuwbare energie
Bron: FOD Economie – AD Energie

 

In april 2019 bedroeg de elektriciteitsproductie op basis van hernieuwbare energiebronnen 1.262 GWh, wat ongeveer overeenkomt met de consumptie van 360.000 gezinnen. De voornaamste bijdragen zijn afkomstig van windenergie (550 GWh) en zonne-energie (416 GWh).

Elektriciteitsproductie in GWh op basis van windenergie in de periode mei 2018-april 2019 (12 maanden)
 

Elektriciteitsproductie op basis van windenergie
Bron:  FOD Economie – AD Energie

 

De wintermaanden 2018-2019 waren zeer gunstig voor de productie van elektriciteit op basis van windenergie. De vorige recordproductie (929 GWh), daterend van januari 2018, werd een eerste maal overschreden in december 2018 (993 GWh), om vervolgens in maart 2019 nogmaals overschreden te worden (1.097 GWh).

Contact  E2-EMES@economie.fgov.be

Laatst bijgewerkt
29 juli 2019

Laatste nieuws voor dit thema

  1. Energie

    Publieksbevraging rond het ontwerp van Nationaal Energie- en Klimaatplan (2021-2030)

  2. Energie

    Diesel en benzine in tankstations van goede kwaliteit

  3. Energie

    Analyse van het energieverbruik van huishoudens in België