Maandelijkse elektriciteitsproductie per energiebron in GWh

Bron : FOD Economie – Algemene Directie Energie.
* T hermisch - hernieuwbaar omvat vaste en vloeibare biomassa, biogas en hernieuwbaar afval. Thermisch - niet-hernieuwbaar omvat vaste en vloeibare fossiele brandstoffen, aardgas en niet-hernieuwbaar afval. Andere omvat waterstof en de recuperatie van chemische warmte.

In de 12 maanden van augustus 2020 tot juli 2021 varieerde de maandelijkse brutoproductie van elektriciteit tussen 6.604 GWh (in augustus 2020) en 9.281 GWh (in maart 2021).

In oktober 2020 werd de hoogste elektriciteitsproductie van windenergie gemeten: 1.514 GWh ofwel ongeveer 25 % van het binnenlands verbruik in die maand (ongeveer 7.000 GWh).

De elektriciteitsproductie op basis van wind- en zonne-energie kent een sterke schommeling (tussen 392 GWh en 1.514 GWh voor windenergie, en tussen 76 GWh en 761 GWh voor zonne-energie voor het lopende jaar) vanwege hun afhankelijkheid van de weersomstandigheden. De wintermaanden kennen doorgaans een piek in de productie van windenergie vanwege een hogere gemiddelde windsnelheid. Voor zonne-energie bevindt de productiepiek zich in het late voorjaar tot de zomer vanwege de langere periodes van zonneschijn.

Door de werkzaamheden aan de waterkrachtcentrale in Coo sinds april 2021, valt de bijdrage van waterkracht in de brutoproductie van elektriciteit bijna volledig weg. Vanaf juli 2021 herstelt zich dit terug.

Bevoorrading van de Belgische elektricitetismarkt in GWh

 

Bron : FOD Economie – Algemene Directie Energie

Sinds juli 2019 wordt regelmatig een productieoverschot waargenomen in vergelijking met het Belgische verbruik, wat resulteert in een negatieve netto-invoer, wat aangeeft dat er meer elektriciteit wordt geëxporteerd dan geïmporteerd. Dit productieoverschot kan met name worden verklaard door een betere beschikbaarheid van de nucleaire productiecapaciteit en door een tijdelijke daling van het verbruik als gevolg van de genomen maatregelen tegen het coronavirus.

België is verbonden met al zijn grenslanden (Frankrijk, Luxemburg, Duitsland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk) voor een maximale commerciële importcapaciteit van 6.500 MW. In juli 2021 importeerde België voornamelijk elektriciteit uit Frankrijk (664,1 GWh) en exporteerde het voornamelijk elektriciteit naar Nederland (688,2 GWh).

Het verschil tussen de beschikbare hoeveelheid elektriciteit (nettoproductie + netto-invoer) en de berekende finale consumptie is te wijten aan enerzijds de hoeveelheid elektriciteit verbruikt in de pompcentrales, en anderzijds de verliezen op het net. Beide factoren zitten niet vervat in de berekende finale consumptie.

Hernieuwbare energiebronnen

Elektriciteitsproductie in GWh op basis van hernieuwbare energiebronnen voor juli 2021

Bron : FOD Economie – Algemene Directie Energie

In juli 2021 bedroeg de elektriciteitsproductie op basis van hernieuwbare energiebronnen 1.852 GWh, ofwel 23,0 % van de totale bruto-elektriciteitsproductie. De voornaamste bijdragen zijn afkomstig van windenergie (719 GWh) en zonne-energie (694 GWh). 

Elektriciteitsproductie in GWh op basis van windenergie in de periode augustus 2020 - juli 2021 (12 maanden)

Bron : FOD Economie – Algemene Directie Energie

De wintermaanden 2020-2021 waren niet zo gunstig voor de productie van elektriciteit op basis van windenergie als de voorgaande winter. De recordproductie werd geregistreerd in februari 2020 (1.731 GWh), die gekarakteriseerd werd door drie stormen met hoge intensiteit, en werd voorlopig nog niet overschreden. 

Deze tweede golf van de bouw van offshore windmolenparken werd eind december 2020 afgerond en brengt het geïnstalleerd vermogen van de offshore-windmolenparken op 2.261 MW.

Contact  E2-EMES@economie.fgov.be

Laatst bijgewerkt
4 oktober 2021