Table of Contents

  Het regeerakkoord van 30 september 2020 bepaalde dat

  Burgers en bedrijven verdienen een absolute garantie inzake bevoorradingszekerheid. Om onzekerheden te vermijden zal de regering een continue monitoring opzetten van de productiecapaciteit en dat in nauw overleg met de Algemene Directie Energie, de CREG en Elia.

  In dat kader is een monitoring van de bevoorradingszekerheid opgesteld. Die bevat regelmatig bijgewerkte gegevens over de belangrijkste parameters voor het bewaken van de bevoorradingszekerheid. De toestand van de elektriciteitsbevoorrading wordt zowel rechtstreeks gemonitord (bijvoorbeeld via beschikbare productiecapaciteit en via niveau productie en netto-import/export) als onrechtstreeks via de prijzen. Het regeerakkoord bepaalde overigens dat de prijzen ook moeten worden gemonitord.

  Een betaalbare energiefactuur is essentieel voor burgers en bedrijven. Ook de prijzen worden onderworpen aan een continue monitoring. 

  De monitoring is opgedeeld in drie delen:

  • De continue monitoring
   De continue monitoring is gebaseerd op de meest recente gegevens op het open dataplatform van Elia en wordt dagelijks bijgewerkt.
    
  • De backward monitoring
   De backward monitoring neemt op dagelijkse basis de elektriciteitsbevoorrading tijdens de voorbije kalendermaand onder de loep. Dat laat toe om onverwachte tendensen op te merken en te interpreteren die bij een focus op het hier en nu over het hoofd kunnen worden gezien.
    
  • de forward monitoring
   De forward monitoring van de elektriciteitsbevoorrading brengt de meest recente informatie en studies samen die de toekomstige ontwikkeling van beschikbare capaciteiten en marktprijzen analyseren. 
  Laatst bijgewerkt
  9 februari 2023