""

Belgian Energy Data Overview - januari 2024

Uitgever
Séverine Waterbley
Auteur(s)

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Publicatiedatum

Het Belgian Energy Data Overview geeft een overzicht van de meest recente officiële beschikbare gegevens over de energiemarkt in België. Het wordt twee keer per jaar gepubliceerd:

  • in de zomer (voorlopige gegevens)
  • in de winter (definitieve gegevens)

De Algemene Directie Energie produceert en publiceert jaarlijks energiestatistieken per economische sector en per energiebron. Die statistieken geven een overzicht van de geproduceerde, verhandelde en verbruikte hoeveelheden energie en de evolutie in de tijd ervan.

Ze laten bovendien toe om

  • het beleid op het vlak van energie en milieu te evalueren, 
  • de impact van beleidsmaatregelen te meten, om het aandeel hernieuwbare energie in de energiemix op te volgen,
    en om
  • inzicht te krijgen in de energieafhankelijkheid en bevoorradingszekerheid van België.

Highlights van deze editie

  • In 2022 bedraagt het totale verbruik van primaire energie 52,3 Mtoe. Dat is een daling van 7,9 % ten opzichte van 2021.
  • Het aandeel van aardolieproducten in het totale eindverbruik van het land is licht gedaald, maar blijft dominant (47,3 % in 2022)
  • Volgens de berekeningsregels in richtlijn 2018/2001 bedraagt het aandeel van hernieuwbare energiebronnen in het eindenergieverbruik 13,59 % in 2022. Dat percentage is hoger dan de minimaal vereiste waarde of "baseline" van 13 % die wordt opgelegd door richtlijn 2018/2001.

Voor meer informatie, lees ook de rubriek “Energie in cijfers”.

Laatst bijgewerkt
30 januari 2024