Officieel tarief van de aardolieproducten in euro (incl. btw), laatste bijwerking: 

Tarief nr. 2019/200 geldig vanaf 17.10.2019 (PDF, 19.68 KB)

Dit tarief vernietigt en vervangt het vorige.

U vindt de historiek van de officiële tarieven op Statbel.

De wijzigingen van de maximumprijzen van de respectievelijke aardolieproducten vanaf 1 oktober 2019 zijn het gevolg van :

  • de semestriële indexering van de respectievelijk distributiemarges;
  • de trimestriële indexering van de bijdragen voor de opslag en beheer van de strategische olievoorraden;
  • de schommelingen van de noteringen van de olieproducten/biocomponenten.

en dit overeenkomstig de Technische Bijlage aan de Programma-overeenkomst betreffende de regeling van de maximumprijzen van de aardolieproducten.

Gemiddelde maximumprijzen

Aanpassing van de distributiemarges

De marge die aan de aardoliemaatschappijen wordt toegekend zal worden herzien voor alle producten op 1 april en 1 oktober van elk jaar dat de Programma-overeenkomst in voege is.

APETRA

Zie ook Apetra

Laatst bijgewerkt
16 oktober 2019