Officieel tarief van de aardolieproducten in euro (incl. btw), laatste bijwerking: 

Tarief nr. 2024/039 geldig vanaf 24.02.2024 (PDF, 309.12 KB)

Dit tarief vernietigt en vervangt het vorige.

De wijzigingen van de maximumprijzen van de respectievelijke aardolieproducten vanaf 3 januari 2024 zijn het gevolg van:

  • de inwerkingtreding van de Formule in Addendum XX bij de bijlage van 8.12.2023 (d.i. aanpassing van de Technische Bijlage aan de Programma-Overeenkomst betreffende de regeling van de maximumverkoopprijzen van aardolieproducten) betreffende de motorbrandstoffen waarin het aandeel biobrandstoffen vanaf 1 januari 2024 wijzigt, ten gevolge van de inwerkingtreding van de wet van 31 juli 2023 houdende de productnormen voor het integreren van energie uit hernieuwbare bronnen in fossiele motorbrandstoffen bestemd voor de vervoerssector en tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen;
  • de trimestriële indexering van de bijdragen voor de opslag en beheer van de strategische olievoorraden (APETRA);
  • de schommelingen van de noteringen van de olieproducten/biocomponenten.

en dit overeenkomstig de Technische Bijlage aan de Programma-overeenkomst betreffende de regeling van de maximumprijzen van de aardolieproducten.

Gemiddelde maximumprijzen

De marge die aan de aardoliemaatschappijen wordt toegekend zal worden herzien voor alle producten op 1 april en 1 oktober van elk jaar dat de Programma-overeenkomst in voege is.

APETRA

Zie ook Apetra

Laatst bijgewerkt
23 februari 2024