Officieel tarief van de aardolieproducten

 Officieel tarief van de aardolieproducten in euro, laatste bijwerking: 

Aardolieproducten (tarief geldig vanaf 24.02.2018)
Benzine 95 RON E10 1,4080 ===
Benzine 98 RON E10 1,4830 ===
Diesel 1,3980 +++
Stookolie 50S (-2000 l) 0,6364 +++
Stookolie 50S (+2000 l) 0,6091 +++

Tarief nr. 2018/012 geldig vanaf 24.02.2018 (PDF, 17.68 KB)

Dit tarief vernietigt en vervangt het vorige.

U vindt de historiek van de officiële tarieven op Statbel.

Mededelingen:

In uitvoering van artikel 420, § 3, 1° van de Programmawet van 27 december 2004, laatst gewijzigd door de Programmawet van 1 juli 2016 (B.S. 04.07.2016), werd op12.02.2018 het cliquetsysteem toegepast. Dit systeem houdt in dat het tarief van de bijzondere accijns op diesel 10S wordt verhoogd naar aanleiding van een daling van de maximumprijs van dit product. Ten gevolge de toepassing van het cliquetsysteem van 12.02.2018, werd vanaf 13.02.2018 het tarief van de bijzondere accijns op de diesel 10S verhoogd met 14,5 EUR/1000l. Het totale accijnstarief bedraagt 560,0522 EUR/1000l. Dit is de 2de cliquet van 2018 (max. 61,7064 EUR/1000 liter voor 2018, reeds gerealiseerd: 21,6 EUR/1000l).

De wijzigingen van de maximumprijzen van de respectievelijke aardolieproducten sinds 1 november 2017

De wijzigingen van de maximumprijzen van de respectievelijke aardolieproducten sinds 1 november 2017 zijn het gevolg van één of meerdere van onderstaande elementen:

  • de omschakeling van de zomer- naar de winterkwaliteit voor de biocomponent FAME in het product diesel 10S;
  • de schommelingen van de noteringen van de olieproducten/biocomponenten.

‘Propaan in flessen’ en ‘Butaan in flessen’ sinds 01.08.2017 niet langer onderhevig aan een maximumprijs

Ten gevolge de inwerkingtreding van de bijlage van 03.07.2017 (d.i. aanpassing van de Technische Bijlage aan de Programma-Overeenkomst betreffende de regeling van de maximumverkoopprijzen van aardolieproducten) betreffende de vloeibare petroleumgassen in verplaatsbare recipiënten zijn de producten ‘Propaan in flessen’ en ‘Butaan in flessen’ vanaf 01.08.2017 niet langer onderhevig aan een maximumprijs en zijn overeenkomstig deze prijzen niet meer terug te vinden op het officieel tarief.

Aanpassing van de distributiemarges

De marge die aan de aardoliemaatschappijen wordt toegekend zal worden herzien voor alle producten op 1 april en 1 oktober van elk jaar dat de Programma-overeenkomst in voege is.

APETRA

De wijzigingen van de maximumprijzen van de respectievelijke aardolieproducten sinds 1 juli 2017 zijn het gevolg van:

  • de trimestriële indexering van de bijdragen voor de opslag en beheer van de strategische olievoorraden (APETRA);
  • de schommelingen van de noteringen van de olieproducten/biocomponenten.

en dit overeenkomstig de Technische Bijlage aan de Programma-overeenkomst betreffende de regeling van de maximumprijzen van de aardolieproducten.

Zie ook Apetra

Laatst bijgewerkt
23 februari 2018