Officieel tarief van de aardolieproducten in euro (incl. btw), laatste bijwerking: 

Tarief nr. 2019/097 geldig vanaf 22.05.2019 (PDF, 20.13 KB)

Dit tarief vernietigt en vervangt het vorige.

U vindt de historiek van de officiële tarieven op Statbel.

De wijzigingen van de maximumprijzen van de respectievelijke aardolieproducten vanaf 02 APRIL 2019 zijn het gevolg van:

 • De inwerkingtreding van de bijlage van 28 maart 2019 betreffende de distributiemarges en hun indexatieformules. Naar aanleiding van gemotiveerde bezwaarschriften van deelsectoren heeft de Algemene Directie Energie een studie verwezenlijkt over de distributiemarges van de producten brandstoffen voor transport en brandstoffen voor verwarming. Op basis hiervan hebben de ondertekenende partijen van de Programma-overeenkomst betreffende de maximumverkoopprijzen van aardolieproducten besloten en overeengekomen dat aanpassingen nodig waren voor een aantal parameters, bestanddelen van de kosten- en valorisatie formules alsook van de rekenmechanismen. De programma-overeenkomst heeft als doel de bevoorradingszekerheid van aardolieproducten op de Belgische markt te waarborgen door de prijzen van de olieproducten op de internationale markten en de economische factoren van de bevoorradingsketen in België te reflecteren in de vastgelegde prijsformules. De wijzigingen zijn noodzakelijk om de economische leefbaarheid van de deelsectoren op termijn binnen de petroleumsector te vrijwaren teneinde de bevoorrading ervan niet in gevaar te brengen.
  Deze bijlage betreft de implementatie van een nieuwe indexeringsformule. In juli 2018 werden overeenkomstig de bijlage van 16 juli 2018 de distributiemarges zelf herzien.
 • De trimestriële indexering van de Apetra bijdragen voor de opslag en het beheer van de strategische olievoorraden
  Cat I: 6,81 euro /1000 liter
  Cat II: 7,74 euro /1000 liter
  Cat III: 6,30 euro /ton
  Cat II Luchtvaart : 3,87 euro /1000 liter
 • De omschakeling van de winter- naar de zomerkwaliteit voor de biocomponent FAME in diesel
 • De schommelingen van de noteringen van de olieproducten/biocomponenten

en dit overeenkomstig de Technische Bijlage aan de Programma-overeenkomst betreffende de regeling van de maximumprijzen van de aardolieproducten.

Cliquet

In uitvoering van artikel 420, § 3, 1° van de Programmawet van 27 december 2004, laatst gewijzigd door de Programmawet van 1 juli 2016 (B.S. 04.07.2016), wordt op 18.07.2018 het cliquetsysteem toegepast. Dit systeem houdt in dat het tarief van de bijzondere accijns op diesel 10S wordt verhoogd naar aanleiding van een daling van de maximumprijs van dit product. 

Ten gevolge de toepassing van het cliquetsysteem van 18.07.2018, wordt vanaf 19.07.2018 het tarief van de bijzondere accijns op de diesel 10S verhoogd met 10,2064 euro/1000 l. Het totale accijnstarief zal dan 600,1586 euro/1000 l bedragen. Dit is de 8e cliquet van 2018 (max. 61,7064 euro/1000 liter voor 2018, reeds gerealiseerd: 61,7064 euro/1000 l). 

Bovendien daalt de bijzondere accijns op de benzines met 14,5956 EUR/1000l. Het totale accijnstarief bedraagt 600,1587 EUR/1000l.

‘Propaan in flessen’ en ‘Butaan in flessen’ sinds 01.08.2017 niet langer onderhevig aan een maximumprijs

Ten gevolge de inwerkingtreding van de bijlage van 03.07.2017 (d.i. aanpassing van de Technische Bijlage aan de Programma-Overeenkomst betreffende de regeling van de maximumverkoopprijzen van aardolieproducten) betreffende de vloeibare petroleumgassen in verplaatsbare recipiënten zijn de producten ‘Propaan in flessen’ en ‘Butaan in flessen’ vanaf 01.08.2017 niet langer onderhevig aan een maximumprijs en zijn overeenkomstig deze prijzen niet meer terug te vinden op het officieel tarief.

Gemiddelde maximumprijzen

Aanpassing van de distributiemarges

De marge die aan de aardoliemaatschappijen wordt toegekend zal worden herzien voor alle producten op 1 april en 1 oktober van elk jaar dat de Programma-overeenkomst in voege is.

APETRA

Zie ook Apetra

Laatst bijgewerkt
21 mei 2019

Laatste nieuws voor dit thema

 1. Energie

  Analyse van het energieverbruik van huishoudens in België

 2. Energie

  Plan voor de ontwikkeling van het transmissienet van elektriciteit - Federaal Ontwikkelingsplan 2020-2030

 3. Consumentenbescherming
  Mededinging
  Kwaliteit & veiligheid
  Ondernemingen
  Energie
  Online

  Jaarverslag van de FOD Economie