Officieel tarief van de aardolieproducten

 Officieel tarief van de aardolieproducten in euro, laatste bijwerking: 

Aardolieproducten (tarief geldig vanaf 19.04.2018)
Benzine 95 RON E10 1,4680 ===
Benzine 98 RON E10 1,5500 ===
Diesel 1,4530 ===
Stookolie 50S (-2000 l) 0,6875 ===
Stookolie 50S (+2000 l) 0,6601 ===

Tarief nr. 2018/029 geldig vanaf 19.04.2018 (PDF, 17.22 KB)

Dit tarief vernietigt en vervangt het vorige.

U vindt de historiek van de officiële tarieven op Statbel.

Mededelingen:

Wijzigingen van de maximumprijzen van de respectievelijke aardolieproducten op 4 april

De wijzigingen van de maximumprijzen van de respectievelijke aardolieproducten op 4 april 2018 zijn het gevolg van :

  • de semestriële indexering van de respectievelijk distributiemarges;
  • de trimestriële indexering van de bijdragen voor de opslag en beheer van de strategische olievoorraden;
  • de omschakeling van de winter- naar de zomerkwaliteit voor de biocomponent FAME in diesel;
  • de schommelingen van de noteringen van de olieproducten/biocomponenten;

en dit overeenkomstig de Technische Bijlage aan de Programma-overeenkomst betreffende de regeling van de maximumprijzen van de aardolieproducten.

‘Propaan in flessen’ en ‘Butaan in flessen’ sinds 01.08.2017 niet langer onderhevig aan een maximumprijs

Ten gevolge de inwerkingtreding van de bijlage van 03.07.2017 (d.i. aanpassing van de Technische Bijlage aan de Programma-Overeenkomst betreffende de regeling van de maximumverkoopprijzen van aardolieproducten) betreffende de vloeibare petroleumgassen in verplaatsbare recipiënten zijn de producten ‘Propaan in flessen’ en ‘Butaan in flessen’ vanaf 01.08.2017 niet langer onderhevig aan een maximumprijs en zijn overeenkomstig deze prijzen niet meer terug te vinden op het officieel tarief.

Aanpassing van de distributiemarges

De marge die aan de aardoliemaatschappijen wordt toegekend zal worden herzien voor alle producten op 1 april en 1 oktober van elk jaar dat de Programma-overeenkomst in voege is.

APETRA

Zie ook Apetra

Laatst bijgewerkt
18 april 2018