Officieel tarief van de aardolieproducten in euro (incl. btw), laatste bijwerking: 

Tarief nr. 2023/229 geldig vanaf 2.12.2023 (PDF, 308.4 KB)

Dit tarief vernietigt en vervangt het vorige.

De wijzigingen van de maximumprijzen van de respectievelijke aardolieproducten vanaf 1 november 2023 zijn het gevolg van:

  • de omschakeling van de zomer- naar de winterkwaliteit voor de biocomponent FAME in diesel
  • de schommelingen van de noteringen van de olieproducten/biocomponenten

en dit overeenkomstig de Technische Bijlage aan de Programma-overeenkomst betreffende de regeling van de maximumprijzen van de aardolieproducten.

Gemiddelde maximumprijzen

De marge die aan de aardoliemaatschappijen wordt toegekend zal worden herzien voor alle producten op 1 april en 1 oktober van elk jaar dat de Programma-overeenkomst in voege is.

APETRA

Zie ook Apetra

Laatst bijgewerkt
1 december 2023