Officieel tarief van de aardolieproducten in euro (incl. btw), laatste bijwerking: 

Tarief nr. 2024/144 geldig vanaf 26.07.2024 (PDF, 91.93 KB)

Dit tarief vernietigt en vervangt het vorige.

De wijzigingen van de maximumprijzen van de respectievelijke aardolieproducten vanaf 2 juli 2024 zijn het gevolg van:

  • de inwerkingtreding van artikelen 9 en 10 van de bijlage van 15/03/2024 (d.i. de aanpassing van de Technische Bijlage aan de Programma-Overeenkomst betreffende de regeling van de maximumverkoopprijzen van aardolieproducten) betreffende de uitstap van zware residuele stookolie uit het systeem van maximumprijzen, zolang de jaarlijkse verbruikte hoeveelheid in België kleiner is dan 100.000 ton
  • de trimestriële indexering van de Apetra bijdragen voor de opslag en het beheer van de strategische olievoorraden
  • de schommelingen van de noteringen van de olieproducten/biocomponenten

en dit overeenkomstig de Technische Bijlage aan de Programma-overeenkomst betreffende de regeling van de maximumprijzen van de aardolieproducten.

Gemiddelde maximumprijzen

De marge die aan de aardoliemaatschappijen wordt toegekend zal worden herzien voor alle producten op 1 april en 1 oktober van elk jaar dat de Programma-overeenkomst in voege is.

ASEVA

Zie ook Aseva

Laatst bijgewerkt
25 juli 2024