Officieel tarief van de aardolieproducten

Officieel tarief van de aardolieproducten in euro, laatste bijwerking: 

Aardolieproducten (tarief geldig vanaf 23.06.2018)
Benzine 95 RON E10 1,5110 ===
Benzine 98 RON E10 1,6040 ===
Diesel 1,5110 ---
Stookolie 50S (-2000 l) 0,7238 ===
Stookolie 50S (+2000 l) 0,6963 ===

Tarief nr. 2018/050 geldig vanaf 23.06.2018 (PDF, 17.43 KB)

Dit tarief vernietigt en vervangt het vorige.

U vindt de historiek van de officiële tarieven op Statbel.

Mededelingen:

Cliquet

 In uitvoering van artikel 420, § 3, 1° van de Programmawet van 27 december 2004, laatst gewijzigd door de Programmawet van 1 juli 2016 (B.S. 04.07.2016), wordt op 22.06.2018 het cliquetsysteem toegepast. Dit systeem houdt in dat het tarief van de bijzondere accijns op diesel 10S wordt verhoogd naar aanleiding van een daling van de maximumprijs van dit product. 

Ten gevolge de toepassing van het cliquetsysteem van 22.06.2018, wordt vanaf 23.06.2018 het tarief van de bijzondere accijns op de diesel 10S verhoogd met 7,9 euro/1000 l. Het totale accijnstarief zal dan 585,3522 euro/1000 l bedragen. Dit is de 6de cliquet van 2018 (max. 61,7064 euro/1000 liter voor 2018, reeds gerealiseerd: 46,9 euro/1000 l). 

Wijzigingen van de maximumprijzen van de respectievelijke aardolieproducten op 4 april

De wijzigingen van de maximumprijzen van de respectievelijke aardolieproducten op 4 april 2018 zijn het gevolg van :

  • de semestriële indexering van de respectievelijk distributiemarges;
  • de trimestriële indexering van de bijdragen voor de opslag en beheer van de strategische olievoorraden;
  • de omschakeling van de winter- naar de zomerkwaliteit voor de biocomponent FAME in diesel;
  • de schommelingen van de noteringen van de olieproducten/biocomponenten;

en dit overeenkomstig de Technische Bijlage aan de Programma-overeenkomst betreffende de regeling van de maximumprijzen van de aardolieproducten.

‘Propaan in flessen’ en ‘Butaan in flessen’ sinds 01.08.2017 niet langer onderhevig aan een maximumprijs

Ten gevolge de inwerkingtreding van de bijlage van 03.07.2017 (d.i. aanpassing van de Technische Bijlage aan de Programma-Overeenkomst betreffende de regeling van de maximumverkoopprijzen van aardolieproducten) betreffende de vloeibare petroleumgassen in verplaatsbare recipiënten zijn de producten ‘Propaan in flessen’ en ‘Butaan in flessen’ vanaf 01.08.2017 niet langer onderhevig aan een maximumprijs en zijn overeenkomstig deze prijzen niet meer terug te vinden op het officieel tarief.

Gemiddelde maximumprijzen

Aanpassing van de distributiemarges

De marge die aan de aardoliemaatschappijen wordt toegekend zal worden herzien voor alle producten op 1 april en 1 oktober van elk jaar dat de Programma-overeenkomst in voege is.

APETRA

Zie ook Apetra

Laatst bijgewerkt
22 juni 2018