Officieel tarief van de aardolieproducten in euro (incl. btw), laatste bijwerking: 

Tarief nr. 2019/060 geldig vanaf 27.03.2019 (PDF, 20.2 KB)

Dit tarief vernietigt en vervangt het vorige.

U vindt de historiek van de officiële tarieven op Statbel.

De wijzigingen van de maximumprijzen van de respectievelijke aardolieproducten vanaf 15 januari 2019 zijn het gevolg van:

 • de inwerkingtreding van de bijlage van 21/12/2018 (d.i. aanpassing van de Technische Bijlage aan de Programma-Overeenkomst betreffende de regeling van de maximumverkoopprijzen van aardolieproducten) betreffende de vloeibare petroleumgassen waarin enerzijds de parameters in de basisformule van de vloeibare petroleumgassen worden bijgewerkt, en waarin anderzijds een maximumprijs voor LPG in bulk voor industriële toepassing wordt gecreëerd.
 • de schommelingen van de noteringen van de olieproducten/biocomponenten.

en dit overeenkomstig de Technische Bijlage aan de Programma-overeenkomst betreffende de regeling van de maximumprijzen van de aardolieproducten.

Cliquet

In uitvoering van artikel 420, § 3, 1° van de Programmawet van 27 december 2004, laatst gewijzigd door de Programmawet van 1 juli 2016 (B.S. 04.07.2016), wordt op 18.07.2018 het cliquetsysteem toegepast. Dit systeem houdt in dat het tarief van de bijzondere accijns op diesel 10S wordt verhoogd naar aanleiding van een daling van de maximumprijs van dit product. 

Ten gevolge de toepassing van het cliquetsysteem van 18.07.2018, wordt vanaf 19.07.2018 het tarief van de bijzondere accijns op de diesel 10S verhoogd met 10,2064 euro/1000 l. Het totale accijnstarief zal dan 600,1586 euro/1000 l bedragen. Dit is de 8e cliquet van 2018 (max. 61,7064 euro/1000 liter voor 2018, reeds gerealiseerd: 61,7064 euro/1000 l). 

Bovendien daalt de bijzondere accijns op de benzines met 14,5956 EUR/1000l. Het totale accijnstarief bedraagt 600,1587 EUR/1000l.

‘Propaan in flessen’ en ‘Butaan in flessen’ sinds 01.08.2017 niet langer onderhevig aan een maximumprijs

Ten gevolge de inwerkingtreding van de bijlage van 03.07.2017 (d.i. aanpassing van de Technische Bijlage aan de Programma-Overeenkomst betreffende de regeling van de maximumverkoopprijzen van aardolieproducten) betreffende de vloeibare petroleumgassen in verplaatsbare recipiënten zijn de producten ‘Propaan in flessen’ en ‘Butaan in flessen’ vanaf 01.08.2017 niet langer onderhevig aan een maximumprijs en zijn overeenkomstig deze prijzen niet meer terug te vinden op het officieel tarief.

Gemiddelde maximumprijzen

Aanpassing van de distributiemarges

De marge die aan de aardoliemaatschappijen wordt toegekend zal worden herzien voor alle producten op 1 april en 1 oktober van elk jaar dat de Programma-overeenkomst in voege is.

APETRA

Zie ook Apetra

Laatst bijgewerkt
26 maart 2019

Laatste nieuws voor dit thema

 1. Energie

  Wist u dat de prijzen van aardolieproducten geplafonneerd zijn?

 2. Energie

  Oproep tot indiening van blijken van belangstelling

 3. Energie

  Het sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas - Wijziging van tarieven vanaf 01.02.2019