De coöperatieve vennootschap die oorspronkelijk ontstaan is uit de coöperatieve beweging, is een vennootschap waarvan de leden aan gemeenschappelijke doelstellingen werken en gemeenschappelijke waarden delen. Oorspronkelijk is het een vorm van vennootschap waarvan de bijzondere werking afweek van de principes en de waarden van de aandeelhoudende handelsvennootschappen.

Kenmerken van de coöperatieve vennootschappen

In België is de coöperatieve vennootschap een specifieke vorm van een vennootschap met als kenmerk dat ze een variabel aantal vennoten heeft en een coöperatieve finaliteit nastreeft.

Oprichtingsformaliteiten

In tegenstelling tot andere soorten vennootschappen zijn voor het oprichten van een coöperatieve vennootschap drie oprichters noodzakelijk. Het gaat om een belangrijke formaliteit waarvan de niet-naleving tot de nietigheid van de oprichtingsakte kan leiden.

  • De oprichtingsprocedure van een coöperatieve vennootschap is de volgende: een cv moet verplicht worden opgericht bij authentieke akte (voor de notaris).
  • De cv heeft tot voornaamste doel aan de behoeften van haar aandeelhouders dan wel derde belanghebbende partijen te voldoen en/of hun economische en sociale activiteiten te ontwikkelen, onder meer door met hen overeenkomsten te sluiten over de levering van goederen, de verrichting van diensten of de uitvoering van werken in het kader van de activiteit die de cv uitoefent of laat uitoefenen.
  • De cv kan tevens tot doel hebben aan de behoeften van haar aandeelhouders of haar moedervennootschappen en hun aandeelhouders dan wel hun derde belanghebbende partijen te voldoen, al dan niet via de tussenkomst van dochtervennootschappen.
  • De cv kan tevens tot doel hebben hun economische en/of sociale activiteiten te bevorderen door een deelneming in een of meer andere vennootschappen.
  • de inbreng in natura  maakt het voorwerp uit van een verslag opgesteld door een bedrijfsrevisor (art. 6:8 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen).
  • De coöperatieve finaliteit en de waarden van de cv worden beschreven in de statuten en, in voorkomend geval, aangevuld met een uitvoerigere toelichting in een intern reglement of een handvest.

Erkenning van de coöperatieve vennootschappen

De cv’s waarvan de statuten en de werking in overeenstemming zijn met de coöperatieve waarden en principes, kunnen een erkenning krijgen bij de minister van Economie. Zo worden ze lid van de algemene vergadering van de Nationale Raad voor de Coöperatie, het Sociaal Ondernemerschap en de Landbouwonderneming. De NRC is een adviesorgaan dat bestaat uit de erkende coöperatieve vennootschappen en de groeperingen van erkende coöperatieve vennootschappen en die de beginselen en het coöperatieve ideaal zoals met name bepaald door de Internationale Coöperatieve Alliantie, bevordert.

Laatst bijgewerkt
27 maart 2023