Artikel 8:5, § 2, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) voorziet in de mogelijkheid voor een coöperatieve vennootschap om te worden erkend in toepassing van de wet van 20 juli 1955 houdende instelling van een Nationale Raad voor Coöperatie, het Sociaal Ondernemerschap en de Landbouwonderneming en om tegelijk als sociale onderneming te worden erkend.

Erkenningsvoorwaarden en procedure

Om als een coöperatieve vennootschap te worden erkend en om tegelijk een erkenning als sociale onderneming te verkrijgen, moet de betrokken vennootschap voldoen aan de voorwaarden die inherent zijn aan elk van beide erkenningen (erkende coöperatie en sociale onderneming).

U kunt uw aanvraag tot erkenning indienen bij de FOD Economie via een online platform, door de onderstaande stappen te doorlopen.

Stap 1: Volg een paar administratieve stappen om toegang te krijgen tot het platform

  • Het platform is toegankelijk via CSAM, de toegangspoort tot de onlinediensten van de overheid. De FOD voorziet een veilige toegang via eID, de itsme-app of sms.
  • Als u een vennootschap vertegenwoordigt, heeft u een account bij CSAM nodig.
  • Kijk na of uw vennootschap reeds is geregistreerd bij CSAM en wie de toegangen beheert. Als het de eerste keer is dat uw organisatie van CSAM gebruikt maakt, moet een wettelijk vertegenwoordiger (gekend bij KBO) een hoofdtoegangsbeheerder aanwijzen (zichzelf of een collega).
  • Als die formaliteiten in orde zijn, kan de toegangsbeheerder de rol ‘FOD ECONOMY FO APPLICANT’ toekennen aan medewerkers van de vennootschap. Daarmee krijgen ze toegang tot het onlineplatform.

Raadpleeg de uitgebreide handleiding om de toegang via CSAM in orde te brengen

HANDLEIDING (PDF, 694.34 KB)

Stap 2: Gebruik het online platform

Zodra u toegang hebt tot het platform, kunt u uw dossier opvolgen:

PLATEFORM

Hebt u nog vragen over het gebruik van het onlineplatform of ondervindt u moeilijkheden om toegang te krijgen tot CSAM, dan kunt u ons steeds contacteren via:

AUC@economie.fgov.be

Stap 3: Als u geen gebruik maakt van het onlineplatform, download dan het  het specifieke formulier (DOCX, 19.94 KB) waarmee u tegelijkertijd een aanvraag kunt indienen om als coöperatieve vennootschap en als sociale onderneming  te worden erkend. Stuur dit formulier, volledig ingevuld, samen met een exemplaar van de gecoördineerde statuten en het huishoudelijk reglement van uw coöperatieve vennootschap naar de Dienst Boekhoudrecht - Audit - Coöperaties van de FOD Economie. Deze aanvraag kan elektronisch worden verstuurd naar AUC@economie.fgov.be.

Uw dossier zal worden onderzocht om na te gaan of uw coöperatieve vennootschap voldoet aan de voorwaarden die inherent zijn aan elk van beide erkenningen (erkende coöperatie en sociale onderneming).

  • Voldoet uw vennootschap aan de erkenningsvoorwaarden, dan ontvangt u een kopie van het ministerieel besluit tot erkenning van uw vennootschap, zodra dit in het Belgisch Staatsblad is verschenen, binnen twee tot drie maanden na de erkenningsaanvraag (indicatieve termijn).
  • Als uw vennootschap niet voldoet aan de voorwaarden voor erkenning, ontvangt u een omstandig bericht van de FOD Economie waarin staat welke bepalingen van uw statuten en/of van uw huishoudelijk reglement onverenigbaar zijn met het verlenen van een erkenning.

Gevolgen van de intrekking van een erkenning  voor het behoud van de andere erkenning

Het koninklijk besluit van 28 juni 2019 tot vaststelling van de voorwaarden van de erkenning als landbouwonderneming en als sociale onderneming bepaalt dat de intrekking van één van de twee erkenningen geen invloed heeft op het behoud van de andere erkenning voor zover de statuten, de werking en de activiteiten van de betrokken vennootschap in overeenstemming zijn met de voorwaarden van de andere erkenning.

Laatst bijgewerkt
13 februari 2024